Projekt e-muzea

Prezentacja Publiczna założeń projektu „e-muzea –udostępnianie zbiorów muzeów”

15 stycznia 2016

15 grudnia 2015 r. w sali kinowej Centrum Bankowo-Finansowego „Nowy Świat” S.A., ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie, odbyła się publiczna prezentacja założeń projektu „e-muzea   udostępnianie zbiorów muzeów”, przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

W załączeniu protokół z publicznej prezentacji założeń projektu „e-muzea –udostępnianie zbiorów muzeów” przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” oraz prezentacja PowerPoint towarzysząca publicznej prezentacji założeń projektu „e-muzea – udostępnianie zbiorów muzeów”.

  1. Protokół z publicznej prezentacji założeń projektu e-muzea –
    udostępnianie zbiorów muzeów [pdf] ➸
  2. Prezentacja projektu e-muzea [pdf] ➸