Zaproszenie do udzielenia informacji o wycenę szacunkową realizacji zamówienia pn. „Konserwacja, serwis oraz utrzymanie w stałej gotowości systemu sygnalizacji pożaru zamontowanego w budynku Muzeum Narodowego, Etnograficznego oraz Muzeum Panorama Racławicka we Wrocławiu przez okres 24 miesięcy”.

Wtorek, 23.11.2021  r. Przygotowując postępowanie w sprawie zamówienia publicznego, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5, zwraca się z zapytaniem o wycenę realizacji zamówienia na: „Konserwacja, serwis oraz utrzymanie w stałej gotowości sygnalizacji pożaru zamontowanego w budynku Muzeum Narodowego, Etnograficznego oraz Muzeum Panorama Racławicka we Wrocławiu przez okres 24 miesięcy”. Zaproszenie do  wyceny szacunkowej zamówienia (*pdf) ➸  Załącznik nr 1 Formularz wyceny szacunkowej ( *doc)➸ Załącznik nr 2 Opis przedmiotu …

Zaproszenie do udzielenia informacji o wycenę szacunkową realizacji zamówienia pn. „Administrowanie serwerami i siecią komputerową w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i jego oddziałach: Muzeum Sztuki Współczesnej w Pawilonie Czterech Kopuł, Panoramie Racławickiej i Składnicy Muzealnej (poza systemem IT w Dziale Technicznym Panoramy Racławickiej) w okresie 12 miesięcy.”

Wtorek, 16.11.2021  r. Przygotowując postępowanie w sprawie zamówienia publicznego, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5, zwraca się z zapytaniem o wycenę realizacji zamówienia na: administrowanie serwerami i siecią komputerową w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i jego oddziałach: Muzeum Sztuki Współczesnej w Pawilonie Czterech Kopuł, Muzeum Etnograficznym, Muzeum  Panoramie Racławickiej i Składnicy Muzealnej (poza systemem IT w Dziale Technicznym Panoramy Racławickiej) w okresie  12 miesięcy. Zaproszenie do  wyceny …

Zaproszenie do udzielenia informacji o wycenę realizacji zamówienia na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania oddziałów Muzeum Narodowego we Wrocławiu: obiektu Muzeum Panorama Racławicka oraz obiektu Muzeum Sztuki Współczesnej wraz z terenami przyległymi oraz wykonywanie cyklicznych usług w zakresie utrzymania czystości w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i Muzeum Etnograficznym przez 24 m-ce

Środa, 10.11.2021 r.  Informacja o przedłużeniu terminu składania wyceny szacunkowej (*pdf)➸ Czwartek, 28.10.2021 r. Przygotowując postępowanie w sprawie zamówienia publicznego, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5, zwraca się z zapytaniem o wycenę  realizacji zamówienia – podziałem na trzy części – na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania oddziałów Muzeum Narodowego we Wrocławiu: obiektu Muzeum Panorama Racławicka oraz obiektu Muzeum Sztuki Współczesnej wraz z terenami przyległymi  oraz wykonywanie cyklicznych …

Zaproszenie do udzielenia informacji o wycenę szacunkową realizacji zamówienia pn. „Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i oddziałów”

Środa, 20 października 2021  r. Przygotowując postępowanie w sprawie zamówienia publicznego, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5, zwraca się z zapytaniem o wycenę realizacji zamówienia na „Dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i oddziałów”. Zaproszenie do  wyceny szacunkowej zamówienia (*pdf) ➸ Załącznik nr 1 – Formularz wyceny (*doc) ➸ Załącznik nr 2 –  Opis przedmiotu zamówienia dla Części I (*doc) ➸ Załącznik …

Zaproszenie do udzielenia informacji o wycenę realizacji zamówienia na wykonanie i wdrożenie Muzeum Cyfrowego wraz z przeszkoleniem i wsparciem technicznym dla Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Piątek, 15.10.2021 r. Pytania i odpowiedzi (*pdf) ➸ Czwartek, 14.10.2021 r. Przygotowując postępowanie w sprawie zamówienia publicznego, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5, zwraca się z zapytaniem o wycenę  realizacji zamówienia na wykonanie i wdrożenie Muzeum Cyfrowego wraz z przeszkoleniem i wsparciem technicznym dla Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Zapytanie o wycenę zamówienia – rozpoznanie rynku (*pdf) ➸ Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia(*pdf) ➸ Załącznik nr 1a – …

Zaproszenie do udzielenia informacji o wycenę szacunkową realizacji zamówienia pn. „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu j jego Oddziałów w okresie 12 miesięcy”.

Piątek, 25.06.2021 r. Odpowiedzi na pytania (*pdf) ➸ Załącznik nr 2 –  Formularz wyceny poprawiony (*docx) ➸ Wtorek, 15.06.2021 r. Przygotowując postępowanie w sprawie zamówienia publicznego, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5, zwraca się z zapytaniem o wycenę realizacji zamówienia na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu j jego Oddziałów w okresie 12 miesięcy. Zaproszenie do  wyceny szacunkowej zamówienia (*pdf) ➸ Załącznik nr 1 – …

Zaproszenie do udzielenia informacji o wycenę szacunkową realizacji zamówienia pn. „Konserwacja i utrzymanie terenów zieleni wokół (dla podmiotów posiadających uprawnienia i doświadczenie co najmniej 3 letnie) obiektów: Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów: Muzeum Etnograficznego, Muzeum Sztuki Współczesnej w okresie 12 miesięcy.

Piątek, 14.05.2021 r. Przygotowując postępowanie w sprawie zamówienia publicznego, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5, zwraca się z zapytaniem o wycenę realizacji zamówienia na usługę konserwacji i utrzymania  terenów zieleni wokół  obiektów: Muzeum Narodowego we Wrocławiu (MNWr) (40 % wartości umowy)  Muzeum Etnograficznego (ME) (30% wartości umowy)    Muzeum Sztuki Współczesnej (MSW) (30%  wartości umowy) Zaproszenie do  wyceny szacunkowej zamówienia (*pdf) ➸ Załącznik …

Zaproszenie do udzielenia informacji o wycenę szacunkową realizacji zamówienia pn. „Sukcesywne dostawy artykułów papierniczo-biurowych (CZĘŚĆ I) oraz artykułów plastycznych (CZĘŚĆ II) na potrzeby Muzeum Narodowego i jego oddziałów w 2021–2022 roku”

Środa, 16 grudnia 2020 r. Przygotowując postępowanie w sprawie zamówienia publicznego, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5, zwraca się z zapytaniem o wycenę realizacji zamówienia na „Sukcesywne dostawy artykułów papierniczo-biurowych (CZĘŚĆ I) oraz artykułów plastycznych (CZĘŚĆ II)  na potrzeby Muzeum Narodowego i jego oddziałów w 2021–2022 roku”. Zaproszenie do  wyceny szacunkowej zamówienia (*pdf) ➸ Załącznik nr 1 – Formularz wyceny (*docx) ➸ Załącznik nr 2 –  Formularz asortymentowo-cenowy …

Zaproszenie do udzielenia informacji o wycenę szacunkową realizacji zamówienia pn. „Sukcesywne dostawy artykułów chemii gospodarczej na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów w roku 2021″

Piątek, 11 grudnia 2020 r. Przygotowując postępowanie w sprawie zamówienia publicznego, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5, zwraca się z zapytaniem o wycenę realizacji zamówienia na „ „Sukcesywne dostawy artykułów chemii gospodarczej na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów w roku 2021″ Zaproszenie do  wyceny szacunkowej zamówienia (*pdf) ➸ Załącznik nr 1 – Wzór umowy (*pdf) ➸ Załącznik nr 2 –  Formularz wyceny (*Excel)➸   …

Zaproszenie do udzielenia informacji o wycenę szacunkową realizacji zamówienia pn. „Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek i kserokopiarek na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów w roku 2021″w

Piątek, 11 grudnia 2020 r. Przygotowując postępowanie w sprawie zamówienia publicznego, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5, zwraca się z zapytaniem o wycenę realizacji zamówienia na „ „Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek i kserokopiarek na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów w roku 2021″w Zaproszenie do  wyceny szacunkowej zamówienia (*pdf) ➸ Załącznik nr 1 – Wzór umowy (*pdf) ➸ Załącznik nr 2 –  Formularz …