Informacja własnościowo-prawna

Informacja o sytuacji prawno-własnościowej obiektów wchodzących w skład
Muzeum Narodowego we Wrocławiu
(ewidencja gruntów)

1. Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław
użytkowanie wieczyste

2. Panorama Racławicka, ul. Purkiniego 11, 50-155 Wrocław
użytkowanie wieczyste

3. Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu, ul. Traugutta 111/113, 50-419 Wrocław
użytkowanie wieczyste

4. Składnica Muzealna
umowa użytkowania na 10 lat