Rada Muzeum

Kadencja 2022–2026

Przewodnicząca:
dr hab. Katarzyna Majbroda, prof. UWr, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UWr, wiceprezeska Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

Zastępca przewodniczącej:
Jacek Drejer, dyrektor Muzeum Porcelany w Wałbrzychu i prezes Dolnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Muzealników Polskich

Sekretarz:
Małgorzata Korżel-Kraśna, sekretarz ds. Naukowo-Edukacyjnych w Muzeum Narodowym we Wrocławiu

Członkowie:
— Anna Bober-Tubaj, dyrektorka Muzeum Ceramiki w Bolesławcu
— dr Dariusz Byczkowski, dyrektor Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu
— Dominika Cebrat, dyrektorka Biura Regionalnego Oddziału Detalicznego PKO Bank Polski S.A.
— Tytus Czartoryski, przewodniczący Komisji Kultury, Nauki i Edukacji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
— dr hab. Łukasz Gaweł, prof. UJ, dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie
— Daniel Gibski, Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków
— dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. UWr, dyrektor Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
— Jarosław Obremski, Wojewoda Dolnośląski
— Jerzy Pietraszek, dyrektor Wydziału Kultury Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu
— Mateusz Powązka, przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
— Hanna Wróblewska, była dyrektorka Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie
— Anna Żabska, prezeska Zarządu „Zamku Książ” w Wałbrzychu Sp. z o.o.
— dr Maria Zwierz, Wrocławski Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki w Polsce