Rada Muzeum

Kadencja 2018–2022

prof. dr hab. Paweł Banaś
Anna Bober-Tubaj
dr Jakub Fereński
Daniel Gibski
dr Jerzy Ilkosz
Mirosław Jasiński
Piotr Krajewski
dr Bożena Steinborn
Julita Izabela Zaprucka
dr Maria Zwierz

Przewodniczącym Rady był prof. dr hab. Jan Wrabec (zmarły w kwietniu 2019 r.)