BIP

BIPBiuletyn Informacji Publicznej został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej Muzeum Narodowego we Wrocławiu w postaci elektronicznej.

Wprowadzenie

Muzeum Narodowe we Wrocławiu utworzone zostało jako Państwowe Muzeum we Wrocławiu przez Ministerstwo Kultury i Sztuki dnia 28 marca 1947 r.

Na siedzibę wybrano budynek dawnej Rejencji, czyli Zarządu Prowincji Śląskiej, wzniesiony w latach 1883–1886 w stylu neorenesansu niderlandzkiego. Autorem projektu był berliński architekt Ministerstwa Robót Publicznych Zjednoczonych Niemiec – Karl Friedrich Endell (1843–1891).
Zmiana nazwy na Muzeum Śląskie nastąpiła w 1950 r. na podstawie zarządzenia MKiS z dnia 9.06.1950 r. w sprawie ustalenia nazw muzeów państwowych i muzeów przyjętych na własność Państwa (Monitor Polski 1950 r., Nr A-71, poz. 820).

Wysoka ocena dorobku i roli Muzeum dla kultury polskiej oraz rosnąca ranga zbiorów znalazły wyraz w akcie nadania Muzeum w 1970 r. miana Muzeum Narodowego (Zarządzenie MKiS z dnia 21.11.1970 r. w sprawie nadania Muzeum Śląskiemu we Wrocławiu nazwy Muzeum Narodowe we Wrocławiu – Dz. U. MK i S nr 12, poz. 80).

Muzeum Narodowe we Wrocławiu w latach 2006–2021 było prowadzone przez dwóch organizatorów: Samorząd Województwa Dolnośląskiego oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Od 1.02.2022 r. Muzeum Narodowe we Wrocławiu otrzymało miano instytucji państwowej, a jego jedynym organizatorem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kontrola zarządcza (za rok 2023) ➸
Kontrola zarządcza (za rok 2022) ➸
Kontrola zarządcza (za rok 2021) ➸
Kontrola zarządcza (za rok 2020) ➸
Kontrola zarządcza (za rok 2019) ➸
Kontrola zarządcza (za rok 2018) ➸
Kontrola zarządcza (za rok 2017) ➸
Kontrola zarządcza (za rok 2016) ➸
Kontrola zarządcza (za rok 2015) ➸