PRZETARG NIEOGRANICZONY o szacunkowej wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP na zamówienie pn. Dostawa sprzętu multimedialnego wraz z instalacją, montażem i wyposażeniem niezbędnego do realizacji Projektu pn.: „Modernizacja zespołu budynków Panoramy Racławickiej – etap III”

Data publikacji 2020-12-04 Rodzaj zamówienia Dostawa Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony nr postępowania: 5/2020 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu multimedialnego wraz z instalacją, montażem i wyposażeniem, niezbędnego do realizacji Projektu pn.: „Modernizacja zespołu budynków Panoramy Racławickiej – etap III” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Postępowanie …

PRZETARG NIEOGRANICZONY o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP na zamówienie pn. „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów w okresie 12 miesięcy”

Czwartek, 3.09.2020 r ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (*pdf) ➸ Piątek, 21.08.2020 r Informacja z otwarcia ofert (*pdf)➸ Środa, 19 sierpnia 2020 r. Odpowiedzi na Pytania Wykonawców z dnia 17.08.2020 r. i 18.08.2020 r. (*pdf) ➸ Odpowiedzi na Pytania Wykonawcy z dnia 17.08.2020 r. (*pdf) ➸ Środa, 12 sierpnia 2020 r. Ogłoszenie o zamówieniu (*pdf) ➸ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (*pdf) ➸ Załącznik nr 1 – Wzór Umowy (*pdf) ➸ Załącznik nr 2 – …

OGŁOSZENIE o zamówieniu na usługę społeczną o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 750 000,00 euro pn. „Wykonanie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia przez koncesjonowanego wykonawcę posiadającego status SUFO w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i jego oddziałach”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługę społeczną jest prowadzone na podstawie art. 138 o ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Po unieważnieniu postępowania nr 2/2020, Muzeum Narodowe we Wrocławiu wszczyna nowe postępowanie o udzielenie zamówienia na usługę społeczną. Warunki zamówienia nie uległy zmianie. Proszę dokładnie przeanalizować dokumentację i przy składaniu ofert korzystać z aktualnych formularzy załączonych poniżej. UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Termin składania ofert: do dnia 19.08.2020 r. do godz. 10:00. …

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 750 000,00 euro pn. „Wykonanie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia przez koncesjonowanego wykonawcę posiadającego status SUFO w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i jego oddziałach”. UNIEWAŻNIONE.

Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługę społeczną jest prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Termin składania ofert: do dnia 10.08.2020 r. do godz. 10:00. Wtorek, 11 sierpnia 2020 roku Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (*pdf) ➸ Informacja o nieudzieleniu zamówienia na usługę społeczną (*pdf) ➸ Poniedziałek, 10 sierpnia 2020 roku Informacja z otwarcia ofert (*pdf) ➸ Piątek, 31 lipca 2020 roku Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną (*pdf) ➸ Istotne Warunki …

PRZETARG NIEOGRANICZONY o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP na zamówienie publiczne pn. Roboty budowlane pn. Modernizacja zespołu budynków Panoramy Racławickiej – etap III wykonywane w zakresie Projektu pn. „Modernizacja zespołu budynków Panoramy Racławickiej – etap III”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

15 czerwca 2020 r. Zawiadomienie o wyborze oferty (*pdf) ➸ 18 maja 2020 roku Zawiadomienie o odrzuceniu oferty (*pdf) ➸ 14 maja 2020 roku Informacja z otwarcia ofert (*pdf) ➸ 12 maja 2020 roku Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 6.05.2020 r. (*pdf)➸ 5 maja 2020 roku Termin składania ofert: do dnia 14.05.2020 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (*pdf)➸ Zmiana treści SIWZ (*pdf) ➸ Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 22.04.2020 r. (*pdf)➸ Załącznik do odpowiedzi na pytanie nr 3 ROBOTY …

PRZETARG NIEOGRANICZONY o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP na zamówienie pn. „Naświetlanie, druk i oprawa albumu »Willmann. Opus magnum«, opatrzonego ISBN”

czwartek, 21 listopada 2019 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (*.pdf) ➸ wtorek, 19 listopada 2019 Zawiadomienie o odrzuceniu oferty (*.pdf) ➸ piątek, 15 listopada 2019 Informacja z otwarcia ofert (*.pdf) ➸ czwartek,  7 listopada 2019 Ogłoszenie o zamówieniu (*.pdf) ➸ Poniżej znajdują się pliki do pobrania dot. niniejszego postępowania (*.pdf, *.doc ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (*.pdf) ➸ Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 1-3 do edytowania (*.doc) …

PRZETARG NIEOGRANICZONY o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP na zamówienie pn. Naświetlenie, druk i oprawa introligatorska dwóch katalogów: „Wyrzeźbiony Wrocław. Rzeźbiarze wrocławscy pierwszej połowy XX wieku” oraz „Współczesność i historia. Medale, plakiety i żetony z lat 1800–1889” – opatrzone nr ISBN

Wtorek, 22 października 2019 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (*pdf) ➸ Piątek, 18 października 2019 r. Zawiadomienie o odrzuceniu oferty (*pdf) ➸ Środa, 9 października 2019 r. Informacja z otwarcia ofert (*pdf) ➸ Wtorek, 1 października 2019 r.  Ogłoszenie o zamówieniu (*pdf) ➸ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (*.pdf) ➸ Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (*.docx) ➸ Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku …

PRZETARG NIEOGRANICZONY o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP na zamówienie pn. „Naświetlanie, druk i oprawa katalogu wystawy »po/wy/miary | Dorota Nieznalska | Jorg Herold | Katarina Pirak Sikku«, opatrzonego numerem ISBN”

Wtorek, 17 września 2019 r. Zawiadomienie o wyborze oferty (*pdf) ➸ Środa, 11 września 2019 r. Zawiadomienie o odrzuceniu oferty (*pdf) ➸ Wtorek, 10 września 2019 r . Informacja z otwarcia ofert (*.pdf) ➸ Poniedziałek, 2 września 2019 r.  Ogłoszenie o zamówieniu (*pdf) ➸ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (*.pdf) ➸ Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (*.docx) ➸ Załacznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. …

PRZETARG NIEOGRANICZONY o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP na zamówienie publiczne pn. Roboty budowlane pn. Modernizacja zespołu budynków Panoramy Racławickiej – etap III wykonywane w zakresie Projektu pn. „Modernizacja zespołu budynków Panoramy Racławickiej – etap III”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Piątek, 18 października 2019 r. Zawiadomienie o wyborze oferty i unieważnieniu postępowania (*pdf) Poniedziałek, 23 września 2019 r. Informacja z otwarcia ofert (*pdf) Środa, 18 września 2019 r. Odpowiedź na pytanie (*.pdf) ➸ Wtorek, 17 września 2019 r. Odpowiedzi na pytania (*.pdf) ➸ Wtorek, 10 września 2019 r.  Odpowiedzi na pytania (*.pdf) ➸ Poniedziałek, 9 września 2019 r. Zmiana SIWZ (*.pdf) ➸ Odpowiedzi na pytania (*.pdf) ➸ Załącznik do OPZ – dokument pn.  „ PANORAMA RACŁAWICKA …

PRZETARG NIEOGRANICZONY o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP na zamówienie pn. „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów w okresie 12 miesięcy”

Wtorek, 17 września 2019 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (*pdf)➸ Środa, 4 września 2019 r. Informacja z otwarcia ofert (*pdf) ➸ Poniedziałek, 26 sierpnia 2019 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (*pdf) ➸ Zmiana treści SIWZ (*pdf) ➸ Odpowiedż na zapytanie Wykonawcy dotyczące treści SIWZ (*pdf) ➸ Czwartek, 22 sierpnia 2019 r. Ogłoszenie o zamówieniu (*pdf) ➸ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (*pdf) ➸ Załącznik nr 1 – Wzór Umowy …