Dostępność Plus

Formularze stanu realizacji programu „Dostępność Plus”

8 marca 2021

Zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Muzeum Narodowe we Wrocławiu publikuje tabele z realizacji programu „Dostępność Plus”.