Majątek

1. Zatrudnienie w 2020 r.:
ogółem 236 etaty
w tym:
— stanowiska dyrektorskie – 4
— pracownicy merytoryczni – 65
— pracownicy administracji – 66
— pracownicy obsługi – 89
— pracownicy techniczni – 12

2. Nieruchomości wg stanu na dzień 31.12.2017 r.:
powierzchnia użytkowa – wartość księgowa
— Gmach główny MNWr – 16 253 m2 – 17 810 279,-
— Panorama Racławicka – 3329 m2 – 9 296 529,-
— Muzeum Etnograficzne – 1570 m2 – 3 822 942,-
— Pawilon Czterech Kopuł
Muzeum Sztuki Współczesnej – 6 247 m2 – 68 416 306,-
— Składnica Muzealna – 2532 m2 – 1 603 000,-
Razem: 29 931 m2 – 100 949 056,-

3. Ruchomy majątek trwały wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
1) Sprzęt komputerowy i licencje dot. użytkowanych programów – 664 347,-
2) Środki transportu – 347 467,-
3) Maszyny i urządzenia techniczne – 3 216 986,-
5) Narzędzia i przyrządy – 2 032 070,-
6) Wyposażenie biur i galerii itp. – 502 715,-

Razem: 6 763 585,-
Posiadany majątek trwały jest umorzony w 18%