KONKURS NA NAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE KAWIARNI MUZEALNYCH WRAZ Z OFERTĄ GASTRONOMICZNĄ W BUDYNKU MUZEUM NARODOWEGO WE WROCŁAWIU ORAZ BUDYNKU MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W PAWILONIE CZTERECH KOPUŁ

Wtorek, 22 listopada 2022 roku  Informacja o złożonych ofertach i przyznanych puntach (*pdf) Piątek, 28 października 2022 roku  REGULAMIN KONKURSU (*PDF) 1.WYKAZ – wyposażenie kawiarni w Muzeum Narodowym we Wrocławiu (*pdf) 2.WYKAZ – wyposażenie kawiarni w Muzeum Sztuki Współczesnej (*pdf) 3. Formularz chęci udziału w postępowaniu (*docx) 4. Istotne postanowienia umowy (*pdf) 5. Rzut Kawiarni Muzeum Sztuki Współczesnej (*pdf) 6. Rzut Kawiarni Muzeum Narodowe we Wrocławiu …

Ogłoszenie o konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Czwartek, 4 sierpnia 2022 roku UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (*pdf) Czwartek, 28 lipca 2022 roku Ogłoszenie o konkursie (*pdf)➸ Załącznik nr 1 – ZGŁOSZENIE (*docx)➸ Załącznik nr 2 – OŚWIADCZENIA (*docx)➸ Załącznik nr 3 – Wzór umowy o świadczenie usług brokerskich (*pdf)➸ Termin składania ofert: do dnia 05.08.2022 r. do godz. 9:00. Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na wynajem terenu pod punkt informacyjno-gastronomiczny przy Muzeum Panorama Racławicka

Poniedziałek, 9.05.2022 r.  Informacja o złożonych ofertach (*pdf) ➸ Piątek,  29.04.2022 r. Muzeum Narodowe we Wrocławiu zaprasza do składania ofert na wynajem terenu pod punkt informacyjno-gastronomiczny przy Muzeum „Panorama Racławicka”. Szczegółowa informacja znajduje się poniżej: Zapytanie ofertowe (*pdf) ➸ Załącznik nr 1 – umowa wzór (*pdf) ➸ Mapka terenu (*pdf) ➸ Załącznik nr 2 – formularz ofertowy (*docx) ➸ Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań (*docx)  …

Muzeum Narodowe we Wrocławiu ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż samochodu ciężarowego

Środa, 13 kwietnia 2022 roku Zawiadomienie o wyborze oferty (*pdf) ➸ Wtorek, 12 kwietnia 2022 roku INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH (*pdf)➸ Czwartek, 24 marca 2022 roku  Muzeum Narodowe we Wrocławiu ogłasza przetarg ofertowy pisemny na sprzedaż samochodu ciężarowego: OGŁOSZENIE (*pdf) ➸ OFERTA /OŚWIADCZENIE (*doc) ➸ UMOWA SPRZEDAŻY – WZÓR (*pdf) ➸ Link do zdjęć samochodu: (*zip) ➸ Termin składania ofert: do dnia 12 kwietnia 2022 roku do godz. 12:30. Serdecznie zapraszamy …

Muzeum Narodowe we Wrocławiu ogłasza konkurs ofert na najem powierzchni użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie kawiarni muzealnych wraz z ofertą gastronomiczną w budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu oraz budynku Muzeum Sztuki Współczesnej w Pawilonie Czterech Kopuł

Wtorek, 29 października 2019 r. Zawiadomienie o wyborze oferty konkursowej (*pdf) ➸ Poniedziałek, 21 października 2019 r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (*pdf) ➸ Konkurs ofert z dnia 3 października 2019 r. Muzeum Narodowe we Wrocławiu ogłasza konkurs ofert na najem powierzchni użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie kawiarni muzealnych wraz z ofertą gastronomiczną w budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu oraz budynku Muzeum Sztuki Współczesnej w Pawilonie Czterech Kopuł. Szczegółowa informacja znajduje się w linku poniżej: …

Muzeum Narodowe we Wrocławiu ogłasza konkurs ofert na wynajem terenu pod punkt informacyjno-gastronomiczny przy Muzeum „Panorama Racławicka”

KONKURS OFERT z dnia 21.02.2019 r. Muzeum Narodowe we Wrocławiu ogłasza konkurs ofert na wynajem terenu pod punkt informacyjno-gastronomiczny przy Muzeum „Panorama Racławicka”. Szczegółowa informacja znajduje się w linku poniżej: Ogłoszenie o konkursie ➸ Termin składania ofert: do 4 marca 2019 roku do godz. 10:00. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o konkursie ➸ Załącznik nr 1 do Istotnych postanowień umowy ➸ Zdjęcia lokalizacji punktu i podliczników ➸ Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie