Kierownictwo

Dyrektor
dr hab. Piotr Oszczanowski
e-mail: piotr.oszczanowski@mnwr.pl
tel. (+48) 71 343 56 43

Zastępca Dyrektora
dr Barbara Banaś
e-mail: barbara.banas@mnwr.pl
tel. (+48) 71 343 56 43

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Gospodarczych
Małgorzata Merta-Witecka
e-mail: malgorzata.witecka@mnwr.pl
tel. (+48) 71 343 33 08

Sekretarz ds. Naukowo-Oświatowych
Małgorzata Korżel-Kraśna
e-mail: malgorzata.krasna@mnwr.pl
tel. (+48) 71 343 82 04

Główny Księgowy
Joanna Domasik
e-mail: joanna.domasik@mnwr.pl
tel. (+48) 71 343 74 15

Kierownik Muzeum „Panorama Racławicka”
dr Romuald Nowak
e-mail: romuald.nowak@mnwr.pl
tel. (+48) 71 343 36 39

Kierownik Muzeum Etnograficznego
Elżbieta Berendt
e-mail: elzbieta.berendt@mnwr.pl
tel. (+48) 71 344 28 49, 344 33 13

Kierownik Pawilonu Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej
Iwona Dorota Bigos
e-mail: iwona.bigos@mnwr.pl
tel. (+48) 71 712 71 83