Struktura organizacyjna

Schemat organizacyjny obowiązujący od 1 stycznia 2021 r.

Schemat organizacyjny Muzeum Narodowego we Wrocławiu – podział na odziały i działy

Plik pdf do pobrania ➸

Rada Muzeum

Dyrektor

Kolegium Kuratorów
Komisja Zakupów Muzealiów

Sekretarz ds. Naukowo-Edukacyjnych

Zastępca Dyrektora
— Dział Edukacji Muzealnej
— Dział Wydawniczy
— Dział Marketingu
— Zespół ds. Produkcji Wystaw i Sekcja ds. Realizacji Wystaw

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Gospodarczych
— Dział Administracyjno-Gospodarczy
— Dział Zamówień Publicznych
— Dział Techniczny

Główna Księgowa
— Dział Finansowo-Księgowy

Główny Konserwator
— Dział Konserwacji Sztuki

Główny Inwentaryzator
— Dział Inwentarzy
— Pracownia Digitalizacji Zbiorów
— Pracownia Fotograficzna
— Składnica Muzealna

Dział Kadr i Spraw Socjalnych
Sekretariat
Dział Promocji i Komunikacji
Biblioteka
Stanowisko Pracy ds. BHP
Stanowisko Pracy ds. Umów i Praw Autorskich
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Archiwum Zakładowe
Specjalista Pełnomocnik ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego

Muzeum Narodowe
Galeria Sztuki XII–XV w.
Galeria Sztuki XVI–XIX w.
Galeria Rzemiosł Artystycznych i Kultury Technicznej
Dział Sztuki Wydawniczej
Gabinet Dokumentów

Oddział Muzeum Etnograficzne
Dział Sztuki
Dział Tkanin i Strojów
Dział Kultury Technicznej
Dział Folkloru
Dział Ceramiki
Stanowisko Pracy ds. Inwentarzy i Dokumentów
Stanowisko Pracy ds. Digitalizacji Zbiorów
Stanowiska Edukacji Muzealnej

Oddział Muzeum „Panorama Racławicka”
Dział Rezerwacji
Dział Techniczny

Oddział Muzeum Sztuki Współczesnej
Dział Malarstwa
Dział Rzeźby
Dział Ceramiki i Szkła
Dział Grafiki i Rysunku
Dział Fotografii i Intermediów
Stanowiska Edukacji Muzealnej
Dział Techniczny

W latach 1986–2020 obowiązywała zamieszczona poniżej struktura organizacyjna (zapis archiwalny)

Pion działalności podstawowej

I. Kuratorzy
1. Galeria Sztuki XII–XV w.
2. Galeria Sztuki XVI–XIX w.
a) Dział Malarstwa
b) Dział Rzeźby
c) Dział Grafik i Rysunków
3. Galeria Rzemiosł Artystycznych i Kultury Technicznej do XIX wiek
a) Dział Ceramiki
b) Dział Szkła
c) Dział Mebli
d) Dział Metali i Zegarów
e) Dział Tkanin i Ubiorów
f) Dział Rzemiosł Bliskiego i Dalekiego Wschodu
g) Dział Oręża
h) Dział Numizmatyczno-Sfragistyczny
i) Dział Kultury Technicznej

II. Główny Inwentaryzator
4. Dział Dokumentacji i Inwentaryzacji Zbiorów
a) Referat Ewidencji i Inwentaryzacji Zbiorów
b) Referat Ruchu Muzealiów
c) Referat Informacji Naukowej
d) Pracownia Komputerowa
e) Pracownia Fotograficzna
f) Składnica Muzealna

III. Główny Konserwator
5. Dział Konserwacji
a) Pracownia Malarstwa i Rzeźby
b) Pracownia Metali
c) Pracownia Tkanin
d) Pracownia Papieru
e) Pracownia Mebli i Ram

6. Dział Oświatowy
7. Dział Wydawnictw
8. Biblioteka
9. Gabinet Dokumentów

Pion Administracyjno-Finansowy

1. Dział Kadr i Spraw Socjalnych
2. Stanowisko Pracy ds. BHP
3. Dział Reklamy i Marketingu
4. Sekretariat
5. Archiwum
6. Stanowisko Pracy ds. Obronnych

Dział Administracyjno-Gospodarczy

I. Z-ca dyrektora ds. Administracyjno-gospodarczych
1. Sekcja Administracyjna
2. Sekcja Gospodarcza
3. Sekcja Realizacji Wystaw
4. Stanowisko pracy ds. Ochrony Przeciwpożarowej

II. Główny Księgowy
Dział Finansowo-Księgowy

Kierownicy:
1. Oddział – Muzeum Panorama Racławicka
a) Dział Akwizycji i Udostępniania
b) Dział Techniczny
2. Oddział – Muzeum Etnograficzne
a) Dział Sztuki Ludowej
b) Dział Sztuki Nieprofesjonalnej
c) Dział Tkanin i Strojów
d) Dział Budownictwa i Kultury Technicznej
e) Dział Folkloru
f) Dział Ceramiki
3. Oddział – Pawilon Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej
a) Dział Malarstwa
b) Dział Rzeźby
c) Dział Ceramiki i Szkła
d) Dział Grafiki i Rysunków
e) Dział Fotografii
4. Oddział w organizacji – Muzeum Sztuki Książki

W skład Muzeum wchodzą następujące oddziały:

Muzeum „Panorama Racławicka” (otwarcie oddziału nastąpiło w 1985 r.)
Muzeum Etnograficzne (jako samodzielny oddział wyodrębniło się w 1958 r.)
Pawilon Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej (otwarcie oddziału nastąpiło w 2016 r.)

oraz oddział w organizacji:
Muzeum Sztuki Książki

Archiwalny schemat organizacyjny Muzeum Narodowego we Wrocławiu [pdf]