Struktura organizacyjna

Schemat organizacyjny obowiązujący od 1 stycznia 2021 r.

Schemat organizacyjny – podział na odziały i działy

Plik pdf do pobrania ➸


W latach 1986–2020 obowiązywała zamieszczona poniżej struktura organizacyjna (zapis archiwalny):

Pion działalności podstawowej

I. Kuratorzy
1. Galeria Sztuki XII–XV w.
2. Galeria Sztuki XVI–XIX w.
a) Dział Malarstwa
b) Dział Rzeźby
c) Dział Grafik i Rysunków
3. Galeria Rzemiosł Artystycznych i Kultury Technicznej do XIX wiek
a) Dział Ceramiki
b) Dział Szkła
c) Dział Mebli
d) Dział Metali i Zegarów
e) Dział Tkanin i Ubiorów
f) Dział Rzemiosł Bliskiego i Dalekiego Wschodu
g) Dział Oręża
h) Dział Numizmatyczno-Sfragistyczny
i) Dział Kultury Technicznej

II. Główny Inwentaryzator
4. Dział Dokumentacji i Inwentaryzacji Zbiorów
a) Referat Ewidencji i Inwentaryzacji Zbiorów
b) Referat Ruchu Muzealiów
c) Referat Informacji Naukowej
d) Pracownia Komputerowa
e) Pracownia Fotograficzna
f) Składnica Muzealna

III. Główny Konserwator
5. Dział Konserwacji
a) Pracownia Malarstwa i Rzeźby
b) Pracownia Metali
c) Pracownia Tkanin
d) Pracownia Papieru
e) Pracownia Mebli i Ram

6. Dział Oświatowy
7. Dział Wydawnictw
8. Biblioteka
9. Gabinet Dokumentów

Pion administracyjno-finansowy

1. Dział Kadr i Spraw Socjalnych
2. Stanowisko Pracy ds. BHP
3. Dział Reklamy i Marketingu
4. Sekretariat
5. Archiwum
6. Stanowisko Pracy ds. Obronnych

I. Z-ca dyrektora ds. Administracyjno-gospodarczych
Dział Administracyjno-Gospodarczy
a) Sekcja Administracyjna
b) Sekcja Gospodarcza
c) Sekcja Realizacji Wystaw
d) stanowisko pracy ds. Ochrony Przeciwpożarowej

II. Główny Księgowy
a) Dział Finansowo-Księgowy

Kierownicy:
1. Oddział – Muzeum Panorama Racławicka
a) Dział Akwizycji i Udostępniania
b) Dział Techniczny
2. Oddział – Muzeum Etnograficzne
a) Dział Sztuki Ludowej
b) Dział Sztuki Nieprofesjonalnej
c) Dział Tkanin i Strojów
d) Dział Budownictwa i Kultury Technicznej
e) Dział Folkloru
f) Dział Ceramiki
3. Oddział – Pawilon Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej
a) Dział Malarstwa
b) Dział Rzeźby
c) Dział Ceramiki i Szkła
d) Dział Grafiki i Rysunków
e) Dział Fotografii
4. Oddział w organizacji – Muzeum Sztuki Książki

W skład Muzeum wchodzą następujące oddziały:

Muzeum Panorama Racławicka (otwarcie oddziału nastąpiło w 1985 r.)
Muzeum Etnograficzne (jako samodzielny oddział wyodrębniło się w 1958 r.)
Pawilon Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej (otwarcie oddziału nastąpiło w 2016 r.)

oraz oddział w organizacji:
Muzeum Sztuki Książki

Schemat organizacyjny Muzeum Narodowego we Wrocławiu (pdf)