Prowadzenie (administrowanie) płatnych całodobowych parkingów, na nieruchomości przy Muzeum „Panorama Racławicka”, ul. J. E. Purkyniego 11, 50-155 Wrocław.

Data publikacji 2024-02-26 Rodzaj zamówienia usługa Tryb zamówienia Zapytanie ofertowe otwarte, do którego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ). nr postępowania: DZP/270/26/2024 Przedmiot zamówienia: Prowadzenie (administrowanie) płatnych całodobowych parkingów, na nieruchomości przy Muzeum „Panorama Racławicka”, ul. J. E. Purkyniego 11, 50-155 Wrocław wraz z zaprojektowaniem ich organizacji na gruncie o powierzchni ok. 3282 m2 oraz …

Dostawy sukcesywne artykułów papierniczo-biurowych i plastycznych na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego Oddziałów.

Piątek, 26 stycznia 2024 rok Zapytanie ofertowe (*pdf) Załącznik nr 1 – projekt umowy dla Części I artykuły papierniczo biurowe (*pdf) Załącznik nr 2 – projekt umowy dla Części II artykuły plastyczne (*pdf) Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy dla Części I (*docx) Załącznik nr 4 Formularz ofertowy dla części II (*docx) Załącznik nr 5 – Formularz asortymentowo – cenowy dla Części I (*Excel) Załącznik nr 6 – Formularz …

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i oddziałów z podziałem na 4 części.

Muzeum Narodowe we Wrocławiu zaprasza do współpracy i złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i oddziałów z podziałem zamówienia na cztery części: CZĘŚĆ I: Dostawa komputerów CZĘŚĆ II: Dostawa monitorów CZĘŚĆ III: Dostawa akcesoriów komputerowych CZĘŚĆ IV: Dostawa drukarki i urządzeń wielofunkcyjnych poniedziałek, 15.01.2024 r.  Zawiadomienie o wyborze oferty (*pdf) piątek, 29 grudnia 2023 r. Zestawienie ofert (*pdf) Poniedziałek, 18 grudnia 2023 r. Zaproszenie …

Sukcesywne dostawy artykułów chemii gospodarczej na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego Oddziałów w okresie 12 miesięcy.

Piątek, 19.05.2023 r. Odpowiedź na pytania. Zmiana specyfikacji asortymentowo-cenowej /Zał. nr 1/ Aktualna specyfikacja asortymentowo-cenowa (bez indeksów), po zmianach z dnia 19.05.2023 r. (Excel) Zmiana terminu składania ofert:  do dnia 24 maja 2023 r. do godz. 10:00 Czwartek, 18.05.2023 r. Odpowiedź na pytanie. Zmiana specyfikacji asortymentowo-cenowej /Zał. nr 1/ Wtorek, 16.05.2023 r. Zamawiający informuje, że w zamieszczonej Specyfikacji asortymentowo-cenowej (w programie excel) w dniu 11 maja 2023 znajdują się omyłkowo ujawnione kolumny indeksowe (kolumny nieponumerowane), których Wykonawca nie wypełnia: …

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i oddziałów z podziałem zamówienia na 4 części.

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i oddziałów z podziałem zamówienia na 4 części: CZĘŚĆ I: Dostawa komputerów CZĘŚĆ II: Dostawa monitorów i telewizora CZĘŚĆ III: Dostawa akcesoriów komputerowych CZĘŚĆ II: Dostawa serwera   Środa, 10 maja 2023 r. Odpowiedź na pytania.  CZĘŚĆ III (*pdf)   Poniedziałek, 8 maja 2023 r. Odpowiedź na pytania. ZMIANA OPZ – CZĘŚĆ I (*pdf) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia …

Dostawa artykułów chemii gospodarczej na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego Oddziałów.

Poniedziałek, 24 października 2022 r.  Informacja o złożonych ofertach (*pdf) Poniedziałek, 17 października 2022 r. Zaproszenie Ofertowe (*pdf) Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy (*docx) Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego – Formularz asortymentowo-cenowy (*excel) Załącznik nr 2 – projekt umowy (*pdf) Załącznik nr 3 – Oświadczenie art. 7 ust 1 (*docx) Termin składania ofert: do 21.10.2022 do godz. 12:00  

Wykonanie i dostarczenie w częściach gotowych do montażu 6 sztuk regałów zgodnie z projektem (rysunek schematyczny).

Wtorek, 16 sierpnia 2022 r.  UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA (*pdf) Poniedziałek, dnia 8 sierpnia 2022 r.  Zapytanie Ofertowe (*pdf) Załączniki do Zapytania ofertowego:  Opis przedmiotu zamówienia (*pdf) Schematyczny projekt regałów (*pdf) Wzór umowy (*pdf) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (*docx) Oświadczenie na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 (*docx) Formularz Ofertowy (*docx) Termin składania ofert do dnia 11.08.2022 do godz. 10:00 Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pn. „Dostawa sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych dla potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów”

Wtorek, 24.05.2022 r  Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5,  zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów. „ Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych na potrzeby Muzeum Narodowego  we Wrocławiu i jego oddziałów”:                CZĘŚĆ 1:  komputery, Laptopy, Monitory;                 CZĘŚĆ 2:  drukarki;                 CZĘŚĆ 3:  akcesoria komputerowe ZAPYTANIE OFERTOWE  (pdf*)➸ Formularz ofertowy – …

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługę pn. „Usługa konserwacji i pielęgnacji zieleni oraz utrzymanie czystości terenów zieleni w okresie 12 miesięcy ( dla podmiotów posiadających uprawnienie i doświadczenie co najmniej 3 letnie ) wokół Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego obiektów: Muzeum Etnograficznego, Muzeum Sztuki Współczesnej oraz Muzeum Panorama Racławicka

  Muzeum Narodowe we Wrocławiu zaprasza do współpracy i złożenia oferty cenowej na usługę konserwacji i pielęgnacji zieleni oraz utrzymanie czystości terenów zieleni w okresie 12 miesięcy ( dla podmiotów posiadających uprawnienie i doświadczenie co najmniej 3 letnie ) wokół Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego obiektów:  Muzeum Etnograficznego, Muzeum Sztuki Współczesnej oraz Muzeum Panorama Racławicka Piątek, 29.04.2022  r. Zapytanie ofertowe (*pdf)➸ Załącznik nr  1 – Formularz ofertowy (doc.*) …

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługę pn. „Konserwacja, serwis oraz utrzymanie w stałej gotowości systemu sygnalizacji pożaru zamontowanego w budynku Muzeum Narodowego, Etnograficznego oraz Muzeum Panorama Racławicka we Wrocławiu przez okres 24 miesięcy”.

Środa, 01.12.2021  r. Muzeum Narodowe we Wrocławiu zaprasza do współpracy i złożenia oferty cenowej na usługę konserwacji, serwisu oraz utrzymania w stałej gotowości systemu sygnalizacji pożaru zamontowanego w budynku Muzeum Narodowego, Muzeum Etnograficznego oraz Muzeum Panorama Racławicka we Wrocławiu przez okres 24 miesięcy. Zapytanie ofertowe (*pdf)➸ Załącznik nr  1 – Opis Przedmiotu Zamówienia (doc.*) ➸ Załączniki do Opisu Przedmiotu zamówienia:  Załącznik nr 5 Muzeum Etnograficzne (*zip)➸ Załącznik nr 6 Muzeum Panorama Racławicka (*zip)➸ …