Struktura organizacyjna

Od 1986 r. obowiązuje struktura organizacyjna, zgodnie z którą zbiory uszeregowano chronologicznie w obrębie Galerii, z wyróżnieniem Działów obejmujących ten sam rodzaj obiektów.

Muzeum posiada następującą strukturę organizacyjną:

Pion działalności podstawowej

I. Kuratorzy
1. Galeria Sztuki XII-XV w.
2. Galeria Sztuki XVI-XIX w.
    a) Dział Malarstwa
    b) Dział Rzeźby
    c) Dział Grafik i Rysunków
3. Galeria Rzemiosł Artystycznych i Kultury Technicznej do XIX wiek
    a) Dział Ceramiki
    b) Dział Szkła
    c) Dział Mebli
    d) Dział Metali i Zegarów
    e) Dział Tkanin i Ubiorów
    f) Dział Rzemiosł Bliskiego i Dalekiego Wschodu
    g) Dział Oręża
    h) Dział Numizmatyczno-Sfragistyczny
    i) Dział Kultury Technicznej

II. Główny Inwentaryzator
4. Dział Dokumentacji i Inwentaryzacji Zbiorów
    a) Referat Ewidencji i Inwentaryzacji Zbiorów
    b) Referat Ruchu Muzealiów
    c) Referat Informacji Naukowej
    d) Pracownia Komputerowa
    e) Pracownia Fotograficzna
    f) Składnica Muzealna

III. Główny Konserwator
5. Dział Konserwacji
    a) Pracownia Malarstwa i Rzeźby
    b) Pracownia Metali
    c) Pracownia Tkanin
    d) Pracownia Papieru
    e) Pracownia Mebli i Ram

6. Dział Oświatowy
7. Dział Wydawnictw
8. Biblioteka
9. Gabinet Dokumentów

Pion administracyjno-finasowy

1. Dział Kadr i Spraw Socjalnych
2. Stanowisko Pracy ds. BHP
3. Dział Reklamy i Marketingu
4. Sekretariat
5. Archiwum
6. Stanowisko Pracy ds. Obronnych

I. Z-ca dyrektora ds. Administracyjno-gospodarczych
Dział Administracyjno-Gospodarczy
a) Sekcja Administracyjna
b) Sekcja Gospodarcza
c) Sekcja Realizacji Wystaw
d) stanowisko pracy ds. Ochrony Przeciwpożarowej

II. Główny Księgowy
a) Dział Finansowo-Księgowy

Kierownicy:
1. Oddział – Muzeum Panorama Racławicka
    a) Dział Akwizycji i Udostępniania
    b) Dział Techniczny
2. Oddział – Muzeum Etnograficzne
    a) Dział Sztuki Ludowej
    b) Dział Sztuki Nieprofesjonalnej
    c) Dział Tkanin i Strojów
    d) Dział Budownictwa i Kultury Technicznej
    e) Dział Folkloru
    f) Dział Ceramiki
3. Oddział – Pawilon Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej
    a) Dział Malarstwa
    b) Dział Rzeźby
    c) Dział Ceramiki i Szkła
    d) Dział Grafiki i Rysunków
    e) Dział Fotografii
4. Oddział w organizacji – Muzeum Sztuki Książki

W skład Muzeum wchodzą następujące oddziały:

Muzeum Panorama Racławicka (otwarcie oddziału nastąpiło w 1985 r.)
Muzeum Etnograficzne (jako samodzielny oddział wyodrębniło się w 1958 r.)
Pawilon Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej (otwarcie oddziału nastąpiło w 2016 r.)

oraz oddział w organizacji:
Muzeum Sztuki Książki

Schemat organizacyjny Muzeum Narodowego we Wrocławiu (pdf)