Strona główna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej Muzeum Narodowego we Wrocławiu w postaci elektronicznej.

Wprowadzenie

Muzeum Narodowe we Wrocławiu utworzone zostało jako Państwowe Muzeum we Wrocławiu przez Ministerstwo Kultury i Sztuki dnia 28 marca 1947 r.

Na siedzibę wybrano budynek dawnej Rejencji, czyli Zarządu Prowincji Śląskiej, wzniesiony w latach 1883–1886 w stylu neorenesansu niderlandzkiego. Autorem projektu był berliński architekt Ministerstwa Robót Publicznych Zjednoczonych Niemiec – Karl Friedrich Endell (1843–1891).
Zmiana nazwy na Muzeum Śląskie nastąpiła w 1950 r. na podstawie zarządzenia MK i S z dnia 9.06.1950 r. w sprawie ustalenia nazw muzeów państwowych i muzeów przyjętych na własność Państwa (Monitor Polski 1950 r., Nr A-71, poz. 820).

Wysoka ocena dorobku i roli Muzeum dla kultury polskiej oraz rosnąca ranga zbiorów znalazły wyraz w akcie nadania Muzeum w 1970 r. miana Muzeum Narodowego (Zarządzenie MK i S z dnia 21.11.1970 r. w sprawie nadania Muzeum Śląskiemu we Wrocławiu nazwy Muzeum Narodowe we Wrocławiu – Dz. U. MK i S nr 12, poz. 80).

Obecnie Muzeum Narodowe we Wrocławiu jest prowadzone przez dwóch organizatorów (umowa o współprowadzeniu Muzeum przez organizatorów została zawarta 8.09.2005 r.)
— Samorząd Województwa Dolnośląskiego (od 1999 r.)
— Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (od 2006 r.).

Kontrola zarządcza (za rok 2019) ➸
Kontrola zarządcza (za rok 2018) ➸
Kontrola zarządcza (za rok 2017) ➸
Kontrola zarządcza (za rok 2016) ➸
Kontrola zarządcza (za rok 2015) ➸