Zaproszenie do udzielenia informacji o wycene szacunkową zamówienia dla realizacji zadania pn. „Przebudowa dźwigu osobowo-towarowego w budynku Muzeum Narodowego przy pl. Powstańców Warszawy 5”

Czwartek, 14.02.2019 r.

Przygotowując postępowanie w sprawie zamówienia publicznego, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5, zwraca się z zapytaniem o wycenę realizacji zamówienia.

Przedmiot zamówienia: 

  1. Opracowanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania pn. „Przebudowa dźwigu osobowo-towarowego w budynku Muzeum Narodowego przy pl. Powstańców Warszawy 5”;
  2. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, jakie będzie realizowane na podstawie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn. „Przebudowa dźwigu osobowo-towarowego w budynku Muzeum Narodowego przy pl. Powstańców Warszawy 5”;
  3. Czynne uczestnictwo w przygotowaniu SIWZ na wybór wykonawcy robót budowlanych, w tym (jeśli zajdzie taka konieczność) aktualizacji kosztorysów inwestorskich oraz odpowiadanie na pytania jakie wpłyną w trakcie postępowań przetargowych.

Zaproszenie do udzielenia informacji o wycenę szacunkową zamówienia (*pdf) ➸

Załącznik 1 – Opis przedmiotu zamówienia (*docx) ➸

Załącznik 2 – Formularz wyceny (*docx) ➸

Załącznik 3 – Umowa – projekt (*pdf) ➸

Załącznik 4 – Konstrukcja szyby (*pdf) ➸

Załącznik 5 – Parametry techniczne istniejącego dźwigu (*pdf) ➸

Załącznik 6 – Schemat instalacji elektrycznej (*pdf) ➸

Informację można przekazać drogą elektroniczną na adres mailowy: przetargi@mnwr.pl w terminie do 20.02.2019 r. do godziny 10.00.

Muzeum Narodowe we Wrocławiu informuje, że przedstawiona informacja ma charakter służbowy i służyć będzie ustaleniu potrzeb finansowych realizacji wyżej opisanego zamówienia.

Przedstawiona informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa, w tym nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zmianami).Metryka

Osoba wprowadzająca informację Wiktoria Konera
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację Wiktoria Konera
Czas wytworzenia informacji 2019-02-14

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2019-03-08 Aleksandra Ziemlańska
2019-03-08 Aleksandra Ziemlańska
2019-02-20 Aleksandra Ziemlańska
2019-02-20 Aleksandra Ziemlańska
2019-02-20 Aleksandra Ziemlańska
2019-02-20 Aleksandra Ziemlańska
2019-02-20 Aleksandra Ziemlańska
2019-02-20 Aleksandra Ziemlańska
2019-02-20 Wiktoria Konera
2019-02-20 Wiktoria Konera