Sukcesywne dostawy artykułów chemii gospodarczej na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego Oddziałów w okresie 12 miesięcy.

Piątek, 19.05.2023 r. Odpowiedź na pytania. Zmiana specyfikacji asortymentowo-cenowej /Zał. nr 1/ Aktualna specyfikacja asortymentowo-cenowa (bez indeksów), po zmianach z dnia 19.05.2023 r. (Excel) Zmiana terminu składania ofert:  do dnia 24 maja 2023 r. do godz. 10:00 Czwartek, 18.05.2023 r. Odpowiedź na pytanie. Zmiana specyfikacji asortymentowo-cenowej /Zał. nr 1/ Wtorek, 16.05.2023 r. Zamawiający informuje, że w zamieszczonej Specyfikacji asortymentowo-cenowej (w programie excel) w dniu 11 maja 2023 znajdują się omyłkowo ujawnione kolumny indeksowe (kolumny nieponumerowane), których Wykonawca nie wypełnia: …

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego Oddziałów w okresie 12 miesięcy.

Data publikacji 2023-01-23 Rodzaj zamówienia Dostawa Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony nr postępowania: DZP/271/2/2023 Przedmiot zamówienia: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego Oddziałów: Panoramy Racławickiej, Muzeum Etnograficznego, Muzeum Sztuki Współczesnej  oraz Składnicy Muzealnej w okresie 12 miesięcy. Postępowanie prowadzone jest na Platformie zakupowej e-Zamawiający (Marketplanet): Szczegółowe informacje wraz z pełną dokumentacją do niniejszego postępowania znajdują się pod adresem: https://mnwr.ezamawiajacy.pl/pn/mnwr/demand/notice/public/82852/details  

Zaproszenie do udzielenia informacji o wycenę szacunkową realizacji zamówienia pn. „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu j jego Oddziałów w okresie 12 miesięcy”.

Piątek, 30 grudnia 2022 roku  Zaproszenie do wyceny szacunkowej zamówienia (*pdf) Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia – wykaz punktów poboru energii (*pdf) Zał. nr 2 – Formularz wyceny (*docx) Termin składania ofert szacunkowych: do dnia 04 stycznia 2023 roku do godz. 13:00 na adres e-mail: przetargi@mnwr.pl 

KONKURS NA NAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE KAWIARNI MUZEALNYCH WRAZ Z OFERTĄ GASTRONOMICZNĄ W BUDYNKU MUZEUM NARODOWEGO WE WROCŁAWIU ORAZ BUDYNKU MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W PAWILONIE CZTERECH KOPUŁ

Wtorek, 22 listopada 2022 roku  Informacja o złożonych ofertach i przyznanych puntach (*pdf) Piątek, 28 października 2022 roku  REGULAMIN KONKURSU (*PDF) 1.WYKAZ – wyposażenie kawiarni w Muzeum Narodowym we Wrocławiu (*pdf) 2.WYKAZ – wyposażenie kawiarni w Muzeum Sztuki Współczesnej (*pdf) 3. Formularz chęci udziału w postępowaniu (*docx) 4. Istotne postanowienia umowy (*pdf) 5. Rzut Kawiarni Muzeum Sztuki Współczesnej (*pdf) 6. Rzut Kawiarni Muzeum Narodowe we Wrocławiu …