Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa i remont części piwnic, niskiego i wysokiego parteru w budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu wraz z rozbudową części podziemnej w ramach zadania pod nazwą: Przebudowa i modernizacja gmachu głównego Muzeum Narodowego we Wrocławiu do nowych funkcji kulturalnych”

Data publikacji 2024-05-12
Rodzaj zamówienia Usługa
Tryb zamówienia Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

nr postępowania: DZP/271/6/2024

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa i remont części piwnic, niskiego i wysokiego parteru w budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu wraz z rozbudową części podziemnej w ramach zadania pod nazwą: Przebudowa i modernizacja gmachu głównego Muzeum Narodowego we Wrocławiu do nowych funkcji kulturalnych”

Postępowanie prowadzone jest na Platformie zakupowej e-Zamawiający (Marketplanet):

Szczegółowe informacje wraz z pełną dokumentacją do niniejszego postępowania znajdują się pod adresem:

https://mnwr.ezamawiajacy.pl/pn/mnwr/demand/notice/public/132473/detailsMetryka

Osoba wprowadzająca informację Dorota Krudos
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację Dorota Krudos
Czas wytworzenia informacji 2024-06-12

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2024-06-19 Dorota Krudos
2024-06-19 Dorota Krudos