Plan postępowań o zamówienia publiczne na rok 2023.

20 września 2023 r.  Plan postępowań na rok 2023 – aktualizacja z dnia 20.09.2023 r. (*pdf) 19 lipca 2023 r.  2. Plan postepowań na rok 2023 – aktualizacja z dnia 19.07.2023 (2) (*pdf) Plan postępowań na rok 2023 – aktualizacja   (1) (*pdf) 26 czerwca 2023 r.  Plan postępowań na rok 2023 r. – aktualizacja z dnia 26.06.2023 r.  (*pdf) 24 maja 2023 r.  Plan postępowań na rok 2023 – aktualizacja z dnia 24.05.2023 r. (*pdf) 17 stycznia …

KONKURS NA NAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE KAWIARNI MUZEALNYCH WRAZ Z OFERTĄ GASTRONOMICZNĄ W BUDYNKU MUZEUM NARODOWEGO WE WROCŁAWIU ORAZ BUDYNKU MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W PAWILONIE CZTERECH KOPUŁ

Wtorek, 22 listopada 2022 roku  Informacja o złożonych ofertach i przyznanych puntach (*pdf) Piątek, 28 października 2022 roku  REGULAMIN KONKURSU (*PDF) 1.WYKAZ – wyposażenie kawiarni w Muzeum Narodowym we Wrocławiu (*pdf) 2.WYKAZ – wyposażenie kawiarni w Muzeum Sztuki Współczesnej (*pdf) 3. Formularz chęci udziału w postępowaniu (*docx) 4. Istotne postanowienia umowy (*pdf) 5. Rzut Kawiarni Muzeum Sztuki Współczesnej (*pdf) 6. Rzut Kawiarni Muzeum Narodowe we Wrocławiu …

Dostawa artykułów chemii gospodarczej na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego Oddziałów.

Poniedziałek, 24 października 2022 r.  Informacja o złożonych ofertach (*pdf) Poniedziałek, 17 października 2022 r. Zaproszenie Ofertowe (*pdf) Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy (*docx) Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego – Formularz asortymentowo-cenowy (*excel) Załącznik nr 2 – projekt umowy (*pdf) Załącznik nr 3 – Oświadczenie art. 7 ust 1 (*docx) Termin składania ofert: do 21.10.2022 do godz. 12:00  

Usługa ubezpieczenia Muzeum Narodowego i jego Oddziałów w okresie 12 miesięcy.

Data publikacji 2022-10-06 Rodzaj zamówienia Usługa Tryb zamówienia tryb podstawowy nr postępowania: DZP/271/6/2022 Przedmiot zamówienia: Usługa ubezpieczenia Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów w okresie 12 miesięcy. Postępowanie prowadzone jest na Platformie zakupowej: https://platformazakupowa.pl Szczegółowe informacje wraz z pełną dokumentacją do niniejszego postępowania znajdują się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/672518 

Wykonanie i dostarczenie w częściach gotowych do montażu 6 sztuk regałów zgodnie z projektem (rysunek schematyczny).

Wtorek, 16 sierpnia 2022 r.  UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA (*pdf) Poniedziałek, dnia 8 sierpnia 2022 r.  Zapytanie Ofertowe (*pdf) Załączniki do Zapytania ofertowego:  Opis przedmiotu zamówienia (*pdf) Schematyczny projekt regałów (*pdf) Wzór umowy (*pdf) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (*docx) Oświadczenie na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 (*docx) Formularz Ofertowy (*docx) Termin składania ofert do dnia 11.08.2022 do godz. 10:00 Serdecznie zapraszamy do składania ofert.