Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego Oddziałów: Panoramy Racławickiej, Muzeum Etnograficznego, Muzeum Sztuki Współczesnej  oraz Składnicy Muzealnej w okresie 12 miesięcy.

Data publikacji 2024-01-22 Rodzaj zamówienia Dostawa Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony nr postępowania: DZP/271/1/2024 Przedmiot zamówienia: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego Oddziałów: Panoramy Racławickiej, Muzeum Etnograficznego, Muzeum Sztuki Współczesnej  oraz Składnicy Muzealnej w okresie 12 miesięcy. Postępowanie prowadzone jest na Platformie zakupowej e-Zamawiający (Marketplanet): Szczegółowe informacje wraz z pełną dokumentacją do niniejszego postępowania znajdują się pod adresem: https://mnwr.ezamawiajacy.pl/pn/mnwr/demand/notice/public/119462/details  

Zaproszenie do udzielenia informacji o wycenę szacunkową realizacji zamówienia pn. „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu j jego Oddziałów w okresie 12 miesięcy”.

Wtorek, 9 stycznia 2024 roku  Zaproszenie do wyceny szacunkowej zamówienia (*pdf) Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia – wykaz punktów poboru energii (*pdf) Zał. nr 2 – Formularz wyceny (*docx) Termin składania ofert szacunkowych: do dnia 11 stycznia 2024 roku do godz. 13:00 na adres e-mail: przetargi@mnwr.pl 

Zapytanie ofertowe na prowadzenie (administrowanie) płatnych całodobowych parkingów, na nieruchomości przy Muzeum Panorama Racławicka, ul. J.E. Purkyniego 11, 50-155 Wrocław wraz z zaprojektowaniem ich organizacji na gruncie o powierzchni 3282m2 oraz dostawą, montażem i uruchomieniem na nich dwóch parkometrów – II EDYCJA – UNIEWAŻNIONE.

Piątek, 29 grudnia 2023 r.  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (*pdf) Piątek, 22 grudnia 2023 r. Informacja z otwarcia ofert (*pdf) Czwartek, 21 grudnia 2023 r.  Pytania Wykonawców i Odpowiedzi Zamawiającego (*pdf) Wtorek, 19 grudnia 2023 r. Pytania Wykonawców Odpowiedzi Zamawiającego – Zmiana Zapytania ofertowego (*pdf) Wtorek, 12 grudnia 2023 r.  Zapytanie ofertowe (*pdf) Załącznik nr 1 – Projekt umowy (*pdf)  Załącznik nr 4 do umowy – Protokół przekazania terenu (*docx) Załącznik 5 do umowy …

Zapytanie ofertowe na prowadzenie (administrowanie) płatnych całodobowych parkingów, na nieruchomości przy Muzeum Panorama Racławicka, ul. J.E. Purkyniego 11, 50-155 Wrocław wraz z zaprojektowaniem ich organizacji na gruncie o powierzchni 3282m2 oraz dostawą, montażem i uruchomieniem na nich dwóch parkomentrów – UNIEWAŻNIONE.

Poniedziałek, 11 grudnia 2023 r.  UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (*pdf) Piątek, 8 grudnia 2023 rok  Zapytanie ofertowe (*pdf) Załącznik nr 1 – Projekt umowy (*pdf)  Załącznik nr 4 do umowy – Protokół przekazania terenu (*docx) Załącznik 5 do umowy – Protokół zdawczo -odbiorczy prac adaptacyjnych parkingu górnego i dolnego przy Muzeum Panorama Racławicka (*docx)  Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy (*docx) Załącznik nr 3 – Oświadczenie art. …

Muzeum Narodowe we Wrocławiu ogłasza przetarg ofertowy pisemny na sprzedaż STRUGARKO-WYRÓWNIARKI typ DSZA 40 – II edycja

Środa, 29 listopada 2023 r. Muzeum Narodowe we Wrocławiu ogłasza przetarg ofertowy pisemny na sprzedaż STRUGARKO-WYRÓWNIARKI TYP DSZA 40: Ogłoszenie (*pdf) Projekt umowy (*pdf) Formularz oferty/Oświadczenie (*docx) Zdjęcie nr 1 (*jpg) Zdjęcie nr 2 (*jpg) Oferty należy składać do dnia 07.12.2023 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Muzeum Narodowego od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:30 lub drogą e-mailową na adres: administracja@mnwr.pl