PRZEBUDOWA I REMONT TOALET NA PARTERZE BUDYNKU MUZEUM NARODOWEGO WE WROCŁAWIU PRZY PLACU POWSTAŃCÓW WARSZAWY 5 WE WROCŁAWIU

Data publikacji 2024-04-24
Rodzaj zamówienia Robota budowlana
Tryb zamówienia Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

nr postępowania: DZP/271/5/2024

Przedmiot zamówienia:

PRZEBUDOWA I REMONT TOALET NA PARTERZE BUDYNKU MUZEUM NARODOWEGO WE WROCŁAWIU PRZY PLACU POWSTAŃCÓW WARSZAWY 5 WE WROCŁAWIU

Postępowanie prowadzone jest na Platformie zakupowej e-Zamawiający (Marketplanet):

Szczegółowe informacje wraz z pełną dokumentacją do niniejszego postępowania znajdują się pod adresem:

https://mnwr.ezamawiajacy.pl/pn/mnwr/demand/notice/public/122738/details

Uwaga! W związku z unieważnieniem w dniu 18.04.2023 r postępowania nr DZP/271/2/2024 r., Muzeum Narodowe we Wrocławiu wszczyna ponownie postępowanie na przebudowę i remont toalet na parterze budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu, obejmujące ten sam przedmiot zamówienia. Proszę o bardzo dokładne zapoznanie się z zamieszczoną na Platformie zakupowej SWZ i załącznikami, w której warunki i inne elementy treści zostały zmienione przez Zamawiającego, w tym min. w zakresie OPZ (kolejność wykonywania remontu) i wadium (wymaga się złożenia wadium w wysokości:
2 500,00 zł.).

 

 Metryka

Osoba wprowadzająca informację Anna Twardowska
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację Anna Twardowska
Czas wytworzenia informacji 2024-04-24

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2024-04-24 Anna Twardowska
2024-04-24 Anna Twardowska