„Wykonanie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia przez koncesjonowanego wykonawcę posiadającego status SUFO w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i jego oddziałach”

Data publikacji 2022-08-04 Rodzaj zamówienia Usługa społeczna Tryb zamówienia tryb podstawowy nr postępowania: DZP/271/5/2022 Przedmiot zamówienia: „Wykonanie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia przez koncesjonowanego wykonawcę  posiadającego status SUFO w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i jego oddziałach” Postępowanie prowadzone jest na Platformie zakupowej e-Zamawiający (Marketplanet): https://mnwr.ezamawiajacy.pl Szczegółowe informacje wraz z pełną dokumentacją do niniejszego postępowania znajdują się pod adresem: https://mnwr.ezamawiajacy.pl/pn/mnwr/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList  

„Dostawa nawilżaczy do sal ekspozycyjnych Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów”

Data publikacji 2022-07-11 Rodzaj zamówienia Dostawa Tryb zamówienia tryb podstawowy nr postępowania: DZP/271/4/2022 Przedmiot zamówienia: „Dostawa  nawilżaczy do sal ekspozycyjnych Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów” Postępowanie prowadzone jest na Platformie zakupowej e-Zamawiający (Marketplanet): https://mnwr.ezamawiajacy.pl Szczegółowe informacje wraz z pełną dokumentacją do niniejszego postępowania znajdują się pod adresem: https://mnwr.ezamawiajacy.pl/pn/mnwr/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList

„Przebudowa dźwigu osobowo-towarowego w budynku  Muzeum Narodowego we Wrocławiu” – UNIEWAŻNIONE

Data publikacji 2022-04-26 Rodzaj zamówienia Roboty budowlane Tryb zamówienia tryb podstawowy nr postępowania: DZP/271/2/2022 Przedmiot zamówienia: „Przebudowa dźwigu osobowo-towarowego w budynku  Muzeum Narodowego we Wrocławiu” Postępowanie prowadzone jest na Platformie zakupowej e-Zamawiający (Marketplanet): https://mnwr.ezamawiajacy.pl Szczegółowe informacje wraz z pełną dokumentacją do niniejszego postępowania znajdują się pod adresem:      

Zaproszenie do udzielenia informacji o wycenę szacunkową realizacji zamówienia na druk, dostawę i montaż druków poligraficznych z podziałem na zadania

Piątek,  21.01.2022 r. Przygotowując postępowanie w sprawie zamówienia publicznego, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5, zwraca się z zapytaniem o wycenę szacunkową realizacji zamówienia na: Zadanie 1 – wykonanie usługi druku i dostaw plakatów B1, A2. Zadanie 2 – wykonanie usługi druku materiałów poligraficznych wraz z dostawą, tj.: ulotek edukacyjnych, kart pracy, pocztówek wydawniczych, folderów do wystaw czasowych („druki wydawnicze”), ulotek dużych, …

„Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania oddziałów Muzeum Narodowego we Wrocławiu: obiektu Muzeum Panorama Racławicka oraz obiektu Muzeum Sztuki Współczesnej wraz z terenami przyległymi oraz wykonywanie cyklicznych usług sprzątania w zakresie utrzymania czystości w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i Muzeum Etnograficznym przez 12 m-cy”

Data publikacji 2021-11-18 Rodzaj zamówienia Usługi społeczne krajowe Tryb zamówienia tryb podstawowy nr postępowania: DZP/271/2/2021 Przedmiot zamówienia: „Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania oddziałów Muzeum Narodowego we Wrocławiu:  obiektu Muzeum Panorama Racławicka oraz obiektu Muzeum Sztuki Współczesnej wraz z terenami przyległymi oraz wykonywanie cyklicznych usług sprzątania w zakresie utrzymania czystości w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i Muzeum Etnograficznym przez 12 m-cy” Postępowanie prowadzone jest na Platformie zakupowej e-Zamawiający …

Zaproszenie do udzielenia informacji o wycenę realizacji zamówienia na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania oddziałów Muzeum Narodowego we Wrocławiu: obiektu Muzeum Panorama Racławicka oraz obiektu Muzeum Sztuki Współczesnej wraz z terenami przyległymi oraz wykonywanie cyklicznych usług w zakresie utrzymania czystości w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i Muzeum Etnograficznym przez 24 m-ce

Środa, 10.11.2021 r.  Informacja o przedłużeniu terminu składania wyceny szacunkowej (*pdf)➸ Czwartek, 28.10.2021 r. Przygotowując postępowanie w sprawie zamówienia publicznego, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5, zwraca się z zapytaniem o wycenę  realizacji zamówienia – podziałem na trzy części – na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania oddziałów Muzeum Narodowego we Wrocławiu: obiektu Muzeum Panorama Racławicka oraz obiektu Muzeum Sztuki Współczesnej wraz z terenami przyległymi  oraz wykonywanie cyklicznych …

Zaproszenie do udzielenia informacji o wycenę realizacji zamówienia na wykonanie i wdrożenie Muzeum Cyfrowego wraz z przeszkoleniem i wsparciem technicznym dla Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Piątek, 15.10.2021 r. Pytania i odpowiedzi (*pdf) ➸ Czwartek, 14.10.2021 r. Przygotowując postępowanie w sprawie zamówienia publicznego, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5, zwraca się z zapytaniem o wycenę  realizacji zamówienia na wykonanie i wdrożenie Muzeum Cyfrowego wraz z przeszkoleniem i wsparciem technicznym dla Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Zapytanie o wycenę zamówienia – rozpoznanie rynku (*pdf) ➸ Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia(*pdf) ➸ Załącznik nr 1a – …