PRZEBUDOWA I REMONT TOALET NA PARTERZE BUDYNKU MUZEUM NARODOWEGO WE WROCŁAWIU PRZY PLACU POWSTAŃCÓW WARSZAWY 5 WE WROCŁAWIU

Data publikacji 2024-02-28 Rodzaj zamówienia Robota budowlana Tryb zamówienia Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp nr postępowania: DZP/271/2/2024 Przedmiot zamówienia: PRZEBUDOWA I REMONT TOALET NA PARTERZE BUDYNKU MUZEUM NARODOWEGO WE WROCŁAWIU PRZY PLACU POWSTAŃCÓW WARSZAWY 5 WE WROCŁAWIU Postępowanie prowadzone jest na Platformie zakupowej e-Zamawiający (Marketplanet): Szczegółowe informacje wraz z pełną dokumentacją do niniejszego postępowania znajdują się pod adresem: https://mnwr.ezamawiajacy.pl/pn/mnwr/demand/notice/public/122738/details      

Prowadzenie (administrowanie) płatnych całodobowych parkingów, na nieruchomości przy Muzeum „Panorama Racławicka”, ul. J. E. Purkyniego 11, 50-155 Wrocław.

Data publikacji 2024-02-26 Rodzaj zamówienia usługa Tryb zamówienia Zapytanie ofertowe otwarte, do którego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ). nr postępowania: DZP/270/26/2024 Przedmiot zamówienia: Prowadzenie (administrowanie) płatnych całodobowych parkingów, na nieruchomości przy Muzeum „Panorama Racławicka”, ul. J. E. Purkyniego 11, 50-155 Wrocław wraz z zaprojektowaniem ich organizacji na gruncie o powierzchni ok. 3282 m2 oraz …

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i oddziałów z podziałem na 4 części.

Muzeum Narodowe we Wrocławiu zaprasza do współpracy i złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i oddziałów z podziałem zamówienia na cztery części: CZĘŚĆ I: Dostawa komputerów CZĘŚĆ II: Dostawa monitorów CZĘŚĆ III: Dostawa akcesoriów komputerowych CZĘŚĆ IV: Dostawa drukarki i urządzeń wielofunkcyjnych poniedziałek, 15.01.2024 r.  Zawiadomienie o wyborze oferty (*pdf) piątek, 29 grudnia 2023 r. Zestawienie ofert (*pdf) Poniedziałek, 18 grudnia 2023 r. Zaproszenie …

PRZEBUDOWA I REMONT TOALET NA PARTERZE BUDYNKU MUZEUM NARODOWEGO WE WROCŁAWIU PRZY PLACU POWSTAŃCÓW WARSZAWY 5 WE WROCŁAWIU

Data publikacji 2023-11-23 Rodzaj zamówienia Robota budowlana Tryb zamówienia Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp nr postępowania: DZP/271/10/2023 Przedmiot zamówienia: PRZEBUDOWA I REMONT TOALET NA PARTERZE BUDYNKU MUZEUM NARODOWEGO WE WROCŁAWIU PRZY PLACU POWSTAŃCÓW WARSZAWY 5 WE WROCŁAWIU Postępowanie prowadzone jest na Platformie zakupowej e-Zamawiający (Marketplanet): Szczegółowe informacje wraz z pełną dokumentacją do niniejszego postępowania znajdują się pod adresem: https://mnwr.ezamawiajacy.pl/pn/mnwr/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList    

Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania oddziałów Muzeum Narodowego we Wrocławiu: obiektu Muzeum Panorama Racławicka oraz obiektu Muzeum Sztuki Współczesnej wraz z terenami przyległymi oraz wykonywanie cyklicznych usług sprzątania w zakresie utrzymania czystości w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i Muzeum Etnograficznym przez 12 m-cy

Data publikacji 2023-11-22 Rodzaj zamówienia Usługa Tryb zamówienia Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp nr postępowania: DZP/271/9/2023 Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania oddziałów Muzeum Narodowego we Wrocławiu:  obiektu Muzeum Panorama Racławicka oraz obiektu Muzeum Sztuki Współczesnej wraz z terenami przyległymi oraz wykonywanie cyklicznych usług sprzątania w zakresie utrzymania czystości w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i Muzeum Etnograficznym przez 12 m-cy. ZAMÓWIENIE Z PODZIAŁEM NA TRZY …

Przebudowa instalacji hydrantowej w budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu przy Placu Powstańców Warszawy 5

Data publikacji 2023-08-02 Rodzaj zamówienia Robota budowlana Tryb zamówienia Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp nr postępowania: DZP/271/6/2023 Przedmiot zamówienia: „Przebudowa instalacji hydrantowej  w budynku  Muzeum Narodowego we Wrocławiu przy Placu Powstańców Warszawy 5” Postępowanie prowadzone jest na Platformie zakupowej e-Zamawiający (Marketplanet): Szczegółowe informacje wraz z pełną dokumentacją do niniejszego postępowania znajdują się pod adresem: https://mnwr.ezamawiajacy.pl/pn/mnwr/demand/notice/public/101990/details  

Zaproszenie do udzielenia informacji o wycenę szacunkową realizacji zamówienia pn. „Konserwacja i utrzymanie terenów zieleni wokół obiektów Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów w okresie 18 miesięcy przez podmioty posiadające uprawnienia i doświadczenie co najmniej 3-letnie”

Poniedziałek, 26 czerwca 2023 roku  Zaproszenie do wyceny szacunkowej zamówienia (*pdf) Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia  (*pdf) Zał. nr 2 – Projekt umowy  (*pdf) Zał. nr 3 – Warunki realizacji umowy oraz standardy jakościowe wykonania usług (*pdf) Zał. nr 4 – Wykaz prac, szczegółowe zestawienie  (*xlsx) Zał. nr 5 – Formularz wyceny (*docx) Zał. nr 5 – Formularz wyceny po drobnej korekcie – poprawny …