Przebudowa instalacji hydrantowej w budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu przy Placu Powstańców Warszawy 5

Data publikacji 2023-08-02 Rodzaj zamówienia Robota budowlana Tryb zamówienia Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp nr postępowania: DZP/271/6/2023 Przedmiot zamówienia: „Przebudowa instalacji hydrantowej  w budynku  Muzeum Narodowego we Wrocławiu przy Placu Powstańców Warszawy 5” Postępowanie prowadzone jest na Platformie zakupowej e-Zamawiający (Marketplanet): Szczegółowe informacje wraz z pełną dokumentacją do niniejszego postępowania znajdują się pod adresem: https://mnwr.ezamawiajacy.pl/pn/mnwr/demand/notice/public/101990/details  

Zaproszenie do udzielenia informacji o wycenę szacunkową realizacji zamówienia pn. „Konserwacja i utrzymanie terenów zieleni wokół obiektów Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów w okresie 18 miesięcy przez podmioty posiadające uprawnienia i doświadczenie co najmniej 3-letnie”

Poniedziałek, 26 czerwca 2023 roku  Zaproszenie do wyceny szacunkowej zamówienia (*pdf) Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia  (*pdf) Zał. nr 2 – Projekt umowy  (*pdf) Zał. nr 3 – Warunki realizacji umowy oraz standardy jakościowe wykonania usług (*pdf) Zał. nr 4 – Wykaz prac, szczegółowe zestawienie  (*xlsx) Zał. nr 5 – Formularz wyceny (*docx) Zał. nr 5 – Formularz wyceny po drobnej korekcie – poprawny …