„Wykonanie i wdrożenie Muzeum Cyfrowego dla Muzeum Narodowego we Wrocławiu wraz z przeszkoleniem”

Data publikacji 2023-02-09 Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia tryb podstawowy nr postępowania: DZP/271/1/2023 Przedmiot zamówienia: „Wykonanie i wdrożenie Muzeum Cyfrowego  dla Muzeum Narodowego we Wrocławiu wraz z przeszkoleniem”. Postępowanie prowadzone jest na Platformie zakupowej e-Zamawiający (Marketplanet): https://mnwr.ezamawiajacy.pl Szczegółowe informacje wraz z pełną dokumentacją do niniejszego postępowania znajdują się pod adresem: https://mnwr.ezamawiajacy.pl/pn/mnwr/demand/notice/public/84771/details        

„Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania Muzeum Panorama Racławicka oddziału Muzeum Narodowego we Wrocławiu wraz z terenami przyległymi oraz wykonywanie cyklicznych usług sprzątania w zakresie utrzymania czystości w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i Muzeum Etnograficznym przez 12 m-cy”

Data publikacji 2022-12-20 Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia tryb podstawowy nr postępowania: DZP/271/9/2022 Przedmiot zamówienia: „Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania Muzeum Panorama Racławicka oddziału Muzeum Narodowego we Wrocławiu wraz z terenami przyległymi oraz wykonywanie cyklicznych usług sprzątania w zakresie utrzymania czystości w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i Muzeum Etnograficznym przez 12 m-cy”. ZAMÓWIENIE Z PODZIAŁEM NA DWIE CZĘŚCI Postępowanie prowadzone jest na Platformie zakupowej e-Zamawiający (Marketplanet): https://mnwr.ezamawiajacy.pl Szczegółowe informacje …

„Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania oddziałów Muzeum Narodowego we Wrocławiu: obiektu Muzeum Panorama Racławicka oraz obiektu Muzeum Sztuki Współczesnej wraz z terenami przyległymi oraz wykonywanie cyklicznych usług sprzątania w zakresie utrzymania czystości w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i Muzeum Etnograficznym przez 12 m-cy”

Data publikacji 2022-11-16 Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia tryb podstawowy nr postępowania: DZP/271/7/2022 Przedmiot zamówienia: „Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania oddziałów Muzeum Narodowego we Wrocławiu:  obiektu Muzeum Panorama Racławicka oraz obiektu Muzeum Sztuki Współczesnej wraz z terenami przyległymi oraz wykonywanie cyklicznych usług sprzątania w zakresie utrzymania czystości w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i Muzeum Etnograficznym przez 12 m-cy” Postępowanie prowadzone jest na Platformie zakupowej e-Zamawiający (Marketplanet): https://mnwr.ezamawiajacy.pl …

Zaproszenie do udzielenia informacji o wycenę realizacji zamówienia na wykonanie i wdrożenie Muzeum Cyfrowego wraz z przeszkoleniem i wsparciem technicznym dla Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Wtorek, 15.11.2022 r. Muzeum Narodowe we Wrocławiu przedłuża termin na złożenie Informacji określającej szacunkową wartość zamówienia. Informację proszę przekazać drogą elektroniczną na adres e-mail:przetargi@mnwr.pl w terminie do dnia 18.11.2022 r. do godz. 12:00 Poniedziałek, 07.11.2022 r. Przygotowując postępowanie w sprawie zamówienia publicznego, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5, zwraca się z zapytaniem o wycenę  realizacji zamówienia na wykonanie i wdrożenie Muzeum Cyfrowego wraz z przeszkoleniem i wsparciem technicznym dla Muzeum Narodowego we Wrocławiu. …

Zaproszenie do udzielenia informacji o wycenę realizacji zamówienia na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania oddziałów Muzeum Narodowego we Wrocławiu: obiektu Muzeum Panorama Racławicka oraz obiektu Muzeum Sztuki Współczesnej wraz z terenami przyległymi oraz wykonywanie cyklicznych usług w zakresie utrzymania czystości w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i Muzeum Etnograficznym przez 12 m-cy (2023 r.)

Piątek, 4.11.2022 r. Zmiana terminu składania wycen szacunkowych ➸ Poniedziałek, 31.10.2022 r.  Przygotowując postępowanie w sprawie zamówienia publicznego, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5, zwraca się z zapytaniem o wycenę  realizacji zamówienia – podziałem na trzy części – na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania oddziałów Muzeum Narodowego we Wrocławiu: obiektu Muzeum Panorama Racławicka oraz obiektu Muzeum Sztuki Współczesnej wraz z terenami przyległymi  oraz wykonywanie cyklicznych usług …