Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej do realizacji zadania pn. Nowoczesne systemy wystawiennicze sztuki współczesnej we wnętrzach Pawilonu Czterech Kopuł

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na 
wykonanie dokumentacji projektowej do realizacji zadania pn. Nowoczesne systemy wystawiennicze sztuki współczesnej we wnętrzach Pawilonu Czterech Kopuł w Muzeum Sztuki Współczesnej.

piątek, 29 stycznia 2016r.

piątek, 22 stycznia 2016r.

poniedziałek, 11 stycznia 2016r.

  • Ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF)

PLIKI DO POBRANIA  /*.pdf, *.docx,*zip/:

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ze wzorem umowy (plik PDF)
  • Załącznik nr 8 – Opis przedmiotu zamówienia. Studium programowo-przestrzenne do zadania pn. Nowoczesne systemy wystawiennicze sztuki współczesnej we wnętrzach Pawilonu Czterech Kopuł w Muzeum Sztuki Współczesne, składające się z następujących części:

1. Opis (plik PDF)

2. Załącznik nr 1 Schematy  oznaczeń  pomieszczeń objętych programem doposażenia wraz z analizą komunikacji ruchu zwiedzających.(plik ZIP)

3. Załącznik nr 2 Projekt wykonawczy/powykonawczy pn.: „Rewaloryzacja i przebudowa pawilonu czterech kopuł i terenów przyległych na oddział Muzeum Narodowego” (plik ZIP)

4. Załącznik nr 3 Dokumentacja fotograficzna (plik ZIP)

5. Załącznik nr 4 Materiały merytoryczne Zamawiającego jako podstawa analiz projektowych (plik ZIP)

6. Załącznik nr 5 Wyposażanie wystawy stałej w zrealizowane elementy systemu ekspozycyjnego wg dokumentacji posiadanej przez Zamawiającego (plik ZIP)

  • Formularz oferty – załączniki nr 2-7 SIWZ do edytowania (plik DOCX)


Metryka

Osoba wprowadzająca informację admin
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację admin
Czas wytworzenia informacji 2016-01-29

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2018-05-28 admin
2018-05-28 admin
2018-05-28 admin
2018-05-22 admin