Wykonanie autorskiej koncepcji i projektu wykonawczego scenografii wystawy „Migracje. Sztuka późnogotycka na Śląsku” w Muzeum Narodowym we Wrocławiu wraz z nadzorem autorskim w okresie realizacji ekspozycji.

Wykonanie autorskiej koncepcji i projektu wykonawczego scenografii wystawy „Migracje. Sztuka późnogotycka na Śląsku” w Muzeum Narodowym we Wrocławiu wraz z nadzorem autorskim w okresie realizacji ekspozycji. Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu (plik PDF) – 11 maja 2018 r. Ogłoszenie o nieudzieleniu zamówienia (plik PDF) – 7 czerwca 2018 r.

Zapytanie o cenę na naświetlanie, druk i oprawę wydawnictw opatrzonych numerami ISBN: katalogu wystawy „Rewolucja w sypialni” (Część I) oraz czterech informatorów z serii „Od pałacu do rotundy. 4-Pak muzealny” (Część II)

Zapytanie o cenę o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na naświetlanie, druk i oprawę wydawnictw opatrzonych numerami ISBN: katalogu wystawy „Rewolucja w sypialni” (Część I) oraz czterech informatorów z serii „Od pałacu do rotundy. 4-Pak muzealny”  (Część II). poniedziałek, 10 maja 2018 r. Informacja z otwarcia ofert – korekta omyłek w adresach Wykonawców(*.pdf) Informacja z otwarcia ofert (*.pdf) UWAGA! Muzeum Narodowe we Wrocławiu, uprzejmie …

Zapytanie o cenę na naświetlanie, druk i oprawę wydawnictw opatrzonych numerami ISBN: albumu „Ku wolności. Polskie panoramy batalistyczne” (Część I) oraz 12 książek – Cztery informatory o wystawach stałych Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów w trzech wersjach językowych (Część II)

Zapytanie o cenę o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na naświetlanie, druk i oprawę wydawnictw opatrzonych numerami ISBN: albumu „Ku wolności. Polskie panoramy batalistyczne” (Część I)  oraz 12 książek – Cztery informatory o wystawach stałych Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów w trzech wersjach językowych  (Część II) poniedziałek, 7 maja 2018 r. Informacja z otwarcia ofert (*.pdf) UWAGA! Muzeum Narodowe we Wrocławiu, uprzejmie …

Zapytanie o cenę na naświetlanie, druk i oprawę katalogu „Sztuka druku”

Zapytanie o cenę o o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na naświetlanie, druk i oprawę katalogu „Sztuka druku” opatrzonego  nr ISBN. środa, 25 kwietnia 2018 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (*pdf) czwartek, 12 kwietnia 2018 r. Informacja z otwarcia ofert (*.pdf) UWAGA! Muzeum Narodowe we Wrocławiu, uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015, …

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawa 9 zestawów nawilżająco-osuszających do sal ekspozycyjnych Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na: Zakup i dostawa 9 zestawów nawilżająco-osuszających do sal ekspozycyjnych Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów. czwartek, 19 kwietnia 2018 r. Informacja z otwarcia ofert (*.pdf) wtorek, 10 kwietnia 2018 r.   Ogłoszenie o zamówieniu (*.pdf) Poniżej znajdują się pliki do pobrania dot. niniejszego postępowania (*.pdf, *.doc ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (*.pdf) Zał. nr 1 …

Wykonanie projektu aranżacji przestrzeni księgarni i części szatni na wysokim parterze gmachu głównego Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Przygotowując postępowanie w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający – Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5 – zwraca się z zapytaniem o wycenę realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest: Wykonanie projektu aranżacji przestrzeni księgarni i części szatni na wysokim parterze gmachu głównego Muzeum Narodowego we Wrocławiu. ZAPYTANIE O WYCENĘ (pdf) Załącznik nr 2 – formularz ofertowy (doc) Załącznik nr 3 – rzut wysokiego parteru (pdf)

Przetarg nieograniczony na dostawę elementów systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu – Część II

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na Dostawę elementów systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1 – Część II Zadanie stanowi II część całości dostaw przewidzianych w Projekcie pn. „Projekt i wykonanie systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji …

Zapytanie o cenę na naświetlanie, druk i oprawę katalogu wystawy „Tu strzyka, tam łupie, a sumienie kąsa…. Tadeusz Brzozowski – inspiracje, ślady, konteksty”

Zapytanie o cenę o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na naświetlanie, druk i oprawę katalogu wystawy „Tu strzyka, tam łupie, a sumienie kąsa …. Tadeusz Brzozowski – inspiracje, ślady, konteksty”, opatrzonego numerem ISBN. czwartek, 22 marca 2018 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (*pdf) poniedziałek, 19 marca 2018 r. Informacja z otwarcia ofert (*.pdf) UWAGA! Muzeum Narodowe we Wrocławiu, uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 24 ust. …

Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn. Modernizacja zespołu budynków Panoramy Racławickiej – etap III

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn.  Modernizacja zespołu budynków Panoramy Racławickiej – etap III. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. poniedziałek, 12 marca 2018 r. Zawiadomienie o wyborze oferty …

Przetarg nieograniczony na wykonanie w formule „zaprojektuj i zbuduj” aranżacji przestrzeni księgarni i części szatni na wysokim parterze gmachu głównego Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na: Wykonanie w formule „zaprojektuj i zbuduj” aranżacji przestrzeni księgarni i części szatni na wysokim parterze gmachu głównego Muzeum Narodowego we Wrocławiu. środa, 21 marzec 2018 r. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (*.pdf) środa 14 marzec 2018 r. Informacja z otwarcia ofert (*.pdf) czwartek 8 marca 2018 r.     Odpowiedź na pytania. Wyjaśnienie SIWZ (*.pdf)   Ogłoszenie o zmianie …