Zaproszenie do udzielenia informacji o wycenę szacunkową zamówienia dla realizacji zadania pn.: „Świadczenie usługi sprzątania w Panoramie Racławickiej we Wrocławiu, w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu przez okres 12 miesięcy”.

Czwartek, 06.06.2019 r.

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert (*pdf) ➸

Piątek, 31.05.2019 r.

Przygotowując postępowanie w sprawie zamówienia publicznego, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5, zwraca się z zapytaniem o wycenę realizacji zamówienia.

Przedmiot zamówienia: 

Świadczenie usługi sprzątania w Panoramie Racławickiej we Wrocławiu, w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu przez okres 12 miesięcy.

Zaproszenie do udzielenia informacji o wycenę szacunkową zamówienia (*pdf) ➸

Załącznik 1 – Wzór Umowy (*pdf) ➸

Załącznik 2 – Formularz ofertowy (*docx) ➸

Załącznik 3 – Opis przedmiotu zamówienia MN ME i PR (*pdf) ➸

Załącznik 3a – Opis przedmiotu zamówienia MN (*pdf) ➸

Załącznik 3b – Wykaz okien w ME (*pdf) ➸

Załącznik 3c – OPZ – plan higieny w PR (*pdf) ➸

Załącznik 3d – OPZ – wykaz pomieszczeń w PR (*pdf) ➸

Załącznik 3e – OPZ – zalecenia konserwatorskie w PR (*pdf) ➸

 

Informację można przekazać drogą elektroniczną na adres mailowy: przetargi@mnwr.pl w terminie do 06.06.2019 r. do godziny 11.00.

Muzeum Narodowe we Wrocławiu informuje, że przedstawiona informacja ma charakter służbowy i służyć będzie ustaleniu potrzeb finansowych realizacji wyżej opisanego zamówienia.
Przedstawiona informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa, w tym nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zmianami).Metryka

Osoba wprowadzająca informację Wiktoria Konera
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację Wiktoria Konera
Czas wytworzenia informacji 2019-05-31

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2019-06-06 Wiktoria Konera
2019-06-06 Wiktoria Konera
2019-06-06 Wiktoria Konera
2019-05-31 Aleksandra Ziemlańska
2019-05-31 Aleksandra Ziemlańska
2019-05-31 Dorota Krudos
2019-05-31 Wiktoria Konera
2019-05-31 Wiktoria Konera
2019-05-31 Wiktoria Konera
2019-05-31 Wiktoria Konera