Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pn. „Dostawa sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych dla potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów”

Wtorek, 24.05.2022 r

 Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5,  zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów.

„ Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych na potrzeby Muzeum Narodowego  we Wrocławiu i jego oddziałów”:

               CZĘŚĆ 1:  komputery, Laptopy, Monitory;

                CZĘŚĆ 2:  drukarki;

                CZĘŚĆ 3:  akcesoria komputerowe

ZAPYTANIE OFERTOWE  (pdf*)➸

Formularz ofertowy – załącznik nr 1 (*excel) ➸

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 (*pdf)➸

Projekt  umowy – załącznik nr 3 (*pdf)➸

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – załącznik nr 4 (*docx)

Oświadczenie z art. 7 ust 1 ustawy z 22.04.2022- załącznik nr 5 (*docx)➸

Oferty cenowe prosimy przekazać drogą elektroniczną na adres e-mail:

przetargi@mnwr.pl w terminie do 31 maja do godziny 10.00

 Metryka

Osoba wprowadzająca informację Wiktoria Konera
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację Wiktoria Konera
Czas wytworzenia informacji 2020-09-07

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2022-05-30 Wiktoria Konera
2022-05-30 Wiktoria Konera
2022-05-30 Wiktoria Konera
2022-05-30 Wiktoria Konera
2022-05-24 Wiktoria Konera
2022-05-24 Wiktoria Konera
2022-05-24 Wiktoria Konera
2022-05-24 Wiktoria Konera
2022-05-24 Wiktoria Konera