Zaproszenie do udzielenia informacji o wycenę szacunkową realizacji zamówienia pn. „Dostawa sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych dla Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów”

Piątek, 13.05.2022 r

Przygotowując postępowanie w sprawie zamówienia publicznego, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5, zwraca się z zapytaniem o wycenę szacunkową realizacji zamówienia na:

„ Dostawę komputerów i akcesoriów komputerowych dla Muzeum Narodowego  we Wrocławiu i jego oddziałów”:

               CZĘŚĆ 1:  Komputery, Laptopy, Monitory;

                CZĘŚĆ 2:  Drukarki;

                CZĘŚĆ 3:  Akcesoria komputerowe

Zaproszenie do  wyceny szacunkowej zamówienia (*pdf) ➸

Formularz asortymentowo-cenowy Część I- załącznik nr 1 (*excel) ➸

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 (*pdf)➸

Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 3 (*pdf)➸

 

Informację prosimy przekazać drogą elektroniczną na adres e-mail:

przetargi@mnwr.pl w terminie do 19 maja do godziny 10.00

Muzeum Narodowe we Wrocławiu informuje, że przedstawiona informacja ma charakter służbowy i służyć będzie ustaleniu potrzeb finansowych realizacji wyżej opisanego zamówienia.

Przedstawiona informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa, w tym nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zmianami).Metryka

Osoba wprowadzająca informację Wiktoria Konera
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację Wiktoria Konera
Czas wytworzenia informacji 2020-09-07

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2022-05-13 Wiktoria Konera
2022-05-13 Wiktoria Konera
2022-05-13 Wiktoria Konera
2022-05-13 Wiktoria Konera