Zapytanie ofertowe na prowadzenie (administrowanie) płatnych całodobowych parkingów, na nieruchomości przy Muzeum Panorama Racławicka, ul. J.E. Purkyniego 11, 50-155 Wrocław wraz z zaprojektowaniem ich organizacji na gruncie o powierzchni 3282m2 oraz dostawą, montażem i uruchomieniem na nich dwóch parkometrów – II EDYCJA – UNIEWAŻNIONE.

Piątek, 29 grudnia 2023 r. 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (*pdf)

Piątek, 22 grudnia 2023 r.

Informacja z otwarcia ofert (*pdf)

Czwartek, 21 grudnia 2023 r. 

Pytania Wykonawców i Odpowiedzi Zamawiającego (*pdf)

Wtorek, 19 grudnia 2023 r.

Pytania Wykonawców Odpowiedzi Zamawiającego – Zmiana Zapytania ofertowego (*pdf)

Wtorek, 12 grudnia 2023 r. 

Zapytanie ofertowe (*pdf)

Załącznik nr 1 – Projekt umowy (*pdf) 

Załącznik nr 4 do umowy – Protokół przekazania terenu (*docx)

Załącznik 5 do umowy – Protokół zdawczo -odbiorczy prac adaptacyjnych parkingu górnego i dolnego przy Muzeum Panorama Racławicka (*docx) 

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy (*docx)

Załącznik nr 3 – Oświadczenie art. 7 ust 1 (*docx)

Załącznik nr 4 – wyciąg z ekspertyzy ppoż. (*pdf)

Oferty należy składać w formie skanu na adres e-mail: przetargi@mnwr.pl do dnia 22.12.2023 do godz. 10:00. Metryka

Osoba wprowadzająca informację Dorota Krudos
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację Dorota Krudos
Czas wytworzenia informacji 2023-12-12

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2023-12-29 Dorota Krudos
2023-12-29 Dorota Krudos
2023-12-22 Anna Twardowska
2023-12-21 Dorota Krudos
2023-12-19 Dorota Krudos
2023-12-12 Dorota Krudos
2023-12-12 Dorota Krudos
2023-12-12 Dorota Krudos