Usługa ubezpieczenia Muzeum Narodowego i jego Oddziałów w okresie 12 miesięcy.

Data publikacji 2022-10-06 Rodzaj zamówienia Usługa Tryb zamówienia tryb podstawowy nr postępowania: DZP/271/6/2022 Przedmiot zamówienia: Usługa ubezpieczenia Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów w okresie 12 miesięcy. Postępowanie prowadzone jest na Platformie zakupowej: https://platformazakupowa.pl Szczegółowe informacje wraz z pełną dokumentacją do niniejszego postępowania znajdują się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/672518 

Wykonanie i dostarczenie w częściach gotowych do montażu 6 sztuk regałów zgodnie z projektem (rysunek schematyczny).

Wtorek, 16 sierpnia 2022 r.  UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA (*pdf) Poniedziałek, dnia 8 sierpnia 2022 r.  Zapytanie Ofertowe (*pdf) Załączniki do Zapytania ofertowego:  Opis przedmiotu zamówienia (*pdf) Schematyczny projekt regałów (*pdf) Wzór umowy (*pdf) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (*docx) Oświadczenie na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 (*docx) Formularz Ofertowy (*docx) Termin składania ofert do dnia 11.08.2022 do godz. 10:00 Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

Ogłoszenie o konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Czwartek, 4 sierpnia 2022 roku UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (*pdf) Czwartek, 28 lipca 2022 roku Ogłoszenie o konkursie (*pdf)➸ Załącznik nr 1 – ZGŁOSZENIE (*docx)➸ Załącznik nr 2 – OŚWIADCZENIA (*docx)➸ Załącznik nr 3 – Wzór umowy o świadczenie usług brokerskich (*pdf)➸ Termin składania ofert: do dnia 05.08.2022 r. do godz. 9:00. Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na wynajem terenu pod punkt informacyjno-gastronomiczny przy Muzeum Panorama Racławicka

Poniedziałek, 9.05.2022 r.  Informacja o złożonych ofertach (*pdf) ➸ Piątek,  29.04.2022 r. Muzeum Narodowe we Wrocławiu zaprasza do składania ofert na wynajem terenu pod punkt informacyjno-gastronomiczny przy Muzeum „Panorama Racławicka”. Szczegółowa informacja znajduje się poniżej: Zapytanie ofertowe (*pdf) ➸ Załącznik nr 1 – umowa wzór (*pdf) ➸ Mapka terenu (*pdf) ➸ Załącznik nr 2 – formularz ofertowy (*docx) ➸ Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań (*docx)  …

Muzeum Narodowe we Wrocławiu ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż samochodu ciężarowego

Środa, 13 kwietnia 2022 roku Zawiadomienie o wyborze oferty (*pdf) ➸ Wtorek, 12 kwietnia 2022 roku INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH (*pdf)➸ Czwartek, 24 marca 2022 roku  Muzeum Narodowe we Wrocławiu ogłasza przetarg ofertowy pisemny na sprzedaż samochodu ciężarowego: OGŁOSZENIE (*pdf) ➸ OFERTA /OŚWIADCZENIE (*doc) ➸ UMOWA SPRZEDAŻY – WZÓR (*pdf) ➸ Link do zdjęć samochodu: (*zip) ➸ Termin składania ofert: do dnia 12 kwietnia 2022 roku do godz. 12:30. Serdecznie zapraszamy …

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego Oddziałów w okresie 12 miesięcy.

Data publikacji 2022-01-21 Rodzaj zamówienia Dostawa Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony nr postępowania: DZP/271/1/2022 Przedmiot zamówienia: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego Oddziałów: Panoramy Racławickiej, Muzeum Etnograficznego, Muzeum Sztuki Współczesnej  oraz Składnicy Muzealnej w okresie 12 miesięcy. Postępowanie prowadzone jest na Platformie zakupowej e-Zamawiający (Marketplanet): Szczegółowe informacje wraz z pełną dokumentacją do niniejszego postępowania znajdują się pod adresem: https://mnwr.ezamawiajacy.pl/pn/mnwr/demand/notice/public/50301/details