Muzeum Narodowe we Wrocławiu ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż samochodu ciężarowego

Środa, 13 kwietnia 2022 roku Zawiadomienie o wyborze oferty (*pdf) ➸ Wtorek, 12 kwietnia 2022 roku INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH (*pdf)➸ Czwartek, 24 marca 2022 roku  Muzeum Narodowe we Wrocławiu ogłasza przetarg ofertowy pisemny na sprzedaż samochodu ciężarowego: OGŁOSZENIE (*pdf) ➸ OFERTA /OŚWIADCZENIE (*doc) ➸ UMOWA SPRZEDAŻY – WZÓR (*pdf) ➸ Link do zdjęć samochodu: (*zip) ➸ Termin składania ofert: do dnia 12 kwietnia 2022 roku do godz. 12:30. Serdecznie zapraszamy …

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego Oddziałów w okresie 12 miesięcy.

Data publikacji 2022-01-21 Rodzaj zamówienia Dostawa Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony nr postępowania: DZP/271/1/2022 Przedmiot zamówienia: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego Oddziałów: Panoramy Racławickiej, Muzeum Etnograficznego, Muzeum Sztuki Współczesnej  oraz Składnicy Muzealnej w okresie 12 miesięcy. Postępowanie prowadzone jest na Platformie zakupowej e-Zamawiający (Marketplanet): Szczegółowe informacje wraz z pełną dokumentacją do niniejszego postępowania znajdują się pod adresem: https://mnwr.ezamawiajacy.pl/pn/mnwr/demand/notice/public/50301/details  

Zaproszenie do udzielenia informacji o wycenę szacunkową realizacji zamówienia pn. „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu j jego Oddziałów w okresie 12 miesięcy”.

Poniedziałek, 3.01.2022 r.  Termin składania ofert szacunkowych do wyceny dostawy energii elektrycznej na potrzeby Muzeum Narodowego i jego Oddziałów na okres 12 miesięcy zostaje przedłużony do dnia 10 stycznia 2022 roku do godz. 9:00. Informację prosimy przekazać drogą elektroniczną na adres: przetargi@mnwr.pl.  Czwartek, 30.12.2021 r. Przygotowując postępowanie w sprawie zamówienia publicznego, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5, zwraca się z zapytaniem o wycenę szacunkową realizacji zamówienia na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Muzeum …

Usługa ochrony fizycznej obiektów Zamawiającego w okresie od dnia 05.10.2021 r. do dnia 30.11.2021 r. w systemie zmianowym przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

Środa, 13.10.2021 r.  Ogłoszenie o nieudzieleniu zamówienia (*pdf) ➸  Dnia 05.10.2021 r. w związku z organizacją procesu konserwacji obiektów Zamawiającego nastąpiła zmiana terminu wykonania usługi na dzień od 11.10.2021 r. Piątek, 01.10.2021  r Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu (*pdf) ➸  

„Dostawa energii elektrycznej do Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego Oddziałów: Panoramy Racławickiej, Muzeum Etnograficznego, Muzeum Sztuki Współczesnej  oraz Składnicy Muzealnej w okresie 12 miesięcy ”.

Data publikacji 2021-08-20 Rodzaj zamówienia Dostawa Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony nr postępowania: DZP/271/1/2021 Przedmiot zamówienia: „Dostawa energii elektrycznej do Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego Oddziałów: Panoramy Racławickiej, Muzeum Etnograficznego, Muzeum Sztuki Współczesnej  oraz Składnicy Muzealnej w okresie 12 miesięcy ”. Postępowanie prowadzone jest na Platformie zakupowej e-Zamawiający (Marketplanet): Szczegółowe informacje wraz z pełną dokumentacją do niniejszego postępowania znajdują się pod adresem: https://mnwr.ezamawiajacy.pl/pn/mnwr/demand/notice/public/36640/details

Zapytanie ofertowe na prowadzenie (administrowanie) płatnych całodobowych parkingów, na nieruchomości przy Muzeum „Panorama Racławicka”, ul. J.E. Purkyniego 11, 50-155 Wrocław wraz z zaprojektowaniem ich organizacji na gruncie o powierzchni 3282 m2 oraz dostawą, montażem i uruchomieniem na nich 2 parkomatów

Wtorek, 27 lipca 2021 r.  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty(*pdf)➸ Piątek, 23 lipca 2021 r.  Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu (*pdf)➸ Poniedziałek, 19 lipca 2021 r. Zawiadomienie o zmianie zapisów i przedłużeniu składania ofert  (*pdf)➸ Termin złożenia ofert przedłużony do 22 lipca 2021 r.  do godz. 10:00 Środa, 14 lipca 2021 r.  Odpowiedzi na Pytania Wykonawców z dnia 13 i 14.07.2021 r. (*pdf)➸ Termin złożenia ofert przedłużony do 20 lipca 2021 r.  do godz. 10:00 Wtorek, 13 lipca 2021 r. Poprawienie omyłki pisarskiej i odpowiedź …