Muzeum Narodowe we Wrocławiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Usługi informacji i promocji Projektu pn. „Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej – etap III”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura iŚrodowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”.

Poniedziałek, 4 stycznia 2021 r.  Informacja o wyniku postępowania (*pdf)➸ Środa, 23 grudnia 2020 r. Informacja o złożonych ofertach (*pdf)➸ Czwartek, 17.12.2020 r. Zmiana ogłoszenia – w związku z przesunięciem terminu składania ofert na dzień 21.12.2020 r. godz. 10:00.  Ogłoszenie z dnia 17.12.2020 r. (*pdf)➸ Środa, 16 grudnia 2020 r. Odpowiedzi na Pytania Wykonawcy z dnia 11.12.2020 r.(*pdf) ➸ Poniedziałek, 14 grudnia 2020 r.  Zmiana ogłoszenia w związku ze zmianą załącznika nr 2 – kosztorys ofertowy do zapytania ofertowego. Ogłoszenie …

PRZETARG NIEOGRANICZONY o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP na zamówienie pn. „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów w okresie 12 miesięcy”

Czwartek, 3.09.2020 r ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (*pdf) ➸ Piątek, 21.08.2020 r Informacja z otwarcia ofert (*pdf)➸ Środa, 19 sierpnia 2020 r. Odpowiedzi na Pytania Wykonawców z dnia 17.08.2020 r. i 18.08.2020 r. (*pdf) ➸ Odpowiedzi na Pytania Wykonawcy z dnia 17.08.2020 r. (*pdf) ➸ Środa, 12 sierpnia 2020 r. Ogłoszenie o zamówieniu (*pdf) ➸ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (*pdf) ➸ Załącznik nr 1 – Wzór Umowy (*pdf) ➸ Załącznik nr 2 – …

Zaproszenie do udzielenia informacji o wycenie szacunkowej realizacji zamówienia pn. „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego Oddziałów w okresie 12 miesięcy”

Wtorek, 21 lipca 2020 r. Przygotowując postępowanie w sprawie zamówienia publicznego, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5, zwraca się z zapytaniem o wycenę realizacji zamówienia na „Dostawę energii elektrycznej na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego Oddziałów w okresie 12 miesięcy”. Zaproszenie wycena szacunkowa zamówienia (*pdf) ➸ Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (*pdf) ➸ Załącznik nr 2 – Formularz wyceny (*docx) ➸ Informację można przekazać …

PRZETARG NIEOGRANICZONY o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP na zamówienie publiczne pn. Roboty budowlane pn. Modernizacja zespołu budynków Panoramy Racławickiej – etap III wykonywane w zakresie Projektu pn. „Modernizacja zespołu budynków Panoramy Racławickiej – etap III”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

15 czerwca 2020 r. Zawiadomienie o wyborze oferty (*pdf) ➸ 18 maja 2020 roku Zawiadomienie o odrzuceniu oferty (*pdf) ➸ 14 maja 2020 roku Informacja z otwarcia ofert (*pdf) ➸ 12 maja 2020 roku Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 6.05.2020 r. (*pdf)➸ 5 maja 2020 roku Termin składania ofert: do dnia 14.05.2020 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (*pdf)➸ Zmiana treści SIWZ (*pdf) ➸ Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 22.04.2020 r. (*pdf)➸ Załącznik do odpowiedzi na pytanie nr 3 ROBOTY …

Zaproszenie do udzielenia informacji o wycenie szacunkowej realizacji zamówienia pn. „Roboty dekarskie awaryjne i konserwacyjne w obiektach Muzeum Narodowego we Wrocławiu”

Wtorek, 10.12.2019 r. Przygotowując postępowanie w sprawie zamówienia publicznego, Muzeum Narodowe we Wrocławiu zwraca się z zapytaniem o wycenę realizacji zamówienia pn.: „Roboty dekarskie awaryjne i konserwacyjne w obiektach Muzeum Narodowego we Wrocławiu”. Zaproszenie do udzielenia informacji o wycenę szacunkową zamówienia (*pdf) ➸ Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (*pdf) ➸ Załącznik nr 2 – Projekt umowy (*pdf) ➸ Załącznik nr 3 – Formularz wyceny (*docx) ➸ Informację można …

Muzeum Narodowe we Wrocławiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę 6 zestawów nawilżająco-osuszających oraz 2 sztuk nawilżaczy do sal ekspozycyjnych Muzeum Sztuki Współczesnej/Pawilonu Czterech Kopuł oraz Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Czwartek, 17 października 2019 roku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (*pdf) ➸ Wtorek, 15 października 2019 roku Informacja z otwarcia ofert (*pdf) ➸ Poniedziałek, 7 października 2019 roku Zapytanie ofertowe (*pdf) ➸ Załącznik nr 1 – Istotne postanowienia umowy – wzór (*pdf) ➸ Załącznik nr 2 – Formularz oferty (*docx) ➸ Termin składania ofert: do dnia 14.10.2019 r. do godz. 10:00.

Muzeum Narodowe we Wrocławiu ogłasza konkurs ofert na najem powierzchni użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie kawiarni muzealnych wraz z ofertą gastronomiczną w budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu oraz budynku Muzeum Sztuki Współczesnej w Pawilonie Czterech Kopuł

Wtorek, 29 października 2019 r. Zawiadomienie o wyborze oferty konkursowej (*pdf) ➸ Poniedziałek, 21 października 2019 r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (*pdf) ➸ Konkurs ofert z dnia 3 października 2019 r. Muzeum Narodowe we Wrocławiu ogłasza konkurs ofert na najem powierzchni użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie kawiarni muzealnych wraz z ofertą gastronomiczną w budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu oraz budynku Muzeum Sztuki Współczesnej w Pawilonie Czterech Kopuł. Szczegółowa informacja znajduje się w linku poniżej: …