Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego Oddziałów w okresie 12 miesięcy.

Data publikacji 2023-01-23 Rodzaj zamówienia Dostawa Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony nr postępowania: DZP/271/2/2023 Przedmiot zamówienia: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego Oddziałów: Panoramy Racławickiej, Muzeum Etnograficznego, Muzeum Sztuki Współczesnej  oraz Składnicy Muzealnej w okresie 12 miesięcy. Postępowanie prowadzone jest na Platformie zakupowej e-Zamawiający (Marketplanet): Szczegółowe informacje wraz z pełną dokumentacją do niniejszego postępowania znajdują się pod adresem: https://mnwr.ezamawiajacy.pl/pn/mnwr/demand/notice/public/82852/details  

Zaproszenie do udzielenia informacji o wycenę szacunkową realizacji zamówienia pn. „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu j jego Oddziałów w okresie 12 miesięcy”.

Piątek, 30 grudnia 2022 roku  Zaproszenie do wyceny szacunkowej zamówienia (*pdf) Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia – wykaz punktów poboru energii (*pdf) Zał. nr 2 – Formularz wyceny (*docx) Termin składania ofert szacunkowych: do dnia 04 stycznia 2023 roku do godz. 13:00 na adres e-mail: przetargi@mnwr.pl 

Plan postępowań o zamówienia publiczne na rok 2023.

16 listopad 2023 r.  Plan postępowań na rok 2023 – aktualizacja z dnia 16.11.2023 r. (*pdf) 20 września 2023 r.  Plan postępowań na rok 2023 – aktualizacja z dnia 20.09.2023 r. (*pdf) 19 lipca 2023 r.  2. Plan postepowań na rok 2023 – aktualizacja z dnia 19.07.2023 (2) (*pdf) Plan postępowań na rok 2023 – aktualizacja   (1) (*pdf) 26 czerwca 2023 r.  Plan postępowań na rok 2023 r. – aktualizacja z dnia 26.06.2023 r.  (*pdf) 24 maja …

KONKURS NA NAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE KAWIARNI MUZEALNYCH WRAZ Z OFERTĄ GASTRONOMICZNĄ W BUDYNKU MUZEUM NARODOWEGO WE WROCŁAWIU ORAZ BUDYNKU MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W PAWILONIE CZTERECH KOPUŁ

Wtorek, 22 listopada 2022 roku  Informacja o złożonych ofertach i przyznanych puntach (*pdf) Piątek, 28 października 2022 roku  REGULAMIN KONKURSU (*PDF) 1.WYKAZ – wyposażenie kawiarni w Muzeum Narodowym we Wrocławiu (*pdf) 2.WYKAZ – wyposażenie kawiarni w Muzeum Sztuki Współczesnej (*pdf) 3. Formularz chęci udziału w postępowaniu (*docx) 4. Istotne postanowienia umowy (*pdf) 5. Rzut Kawiarni Muzeum Sztuki Współczesnej (*pdf) 6. Rzut Kawiarni Muzeum Narodowe we Wrocławiu …

Dostawa artykułów chemii gospodarczej na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego Oddziałów.

Poniedziałek, 24 października 2022 r.  Informacja o złożonych ofertach (*pdf) Poniedziałek, 17 października 2022 r. Zaproszenie Ofertowe (*pdf) Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy (*docx) Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego – Formularz asortymentowo-cenowy (*excel) Załącznik nr 2 – projekt umowy (*pdf) Załącznik nr 3 – Oświadczenie art. 7 ust 1 (*docx) Termin składania ofert: do 21.10.2022 do godz. 12:00