Zaproszenie do udzielenia informacji o wycenę szacunkową realizacji zamówienia pn. „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu j jego Oddziałów w okresie 12 miesięcy”.

Poniedziałek, 3.01.2022 r. 

Termin składania ofert szacunkowych do wyceny dostawy energii elektrycznej na potrzeby Muzeum Narodowego i jego Oddziałów na okres 12 miesięcy zostaje przedłużony do dnia 10 stycznia 2022 roku do godz. 9:00. Informację prosimy przekazać drogą elektroniczną na adres: przetargi@mnwr.pl. 

Czwartek, 30.12.2021 r.

Przygotowując postępowanie w sprawie zamówienia publicznego, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5, zwraca się z zapytaniem o wycenę szacunkową realizacji zamówienia na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu j jego Oddziałów w okresie 12 miesięcy.

Zaproszenie do  wyceny szacunkowej zamówienia (*pdf) ➸

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia – wykaz punktów poboru energii (*pdf) ➸

Załącznik nr 2 –  Formularz wyceny (*docx) ➸

Informację prosimy przekazać drogą elektroniczną na adres e-mail:
przetargi@mnwr.pl w terminie do 04.01.2022 r. do godz. 13:00.
(termin przedłużony do dnia 10.01.2022 do godz. 9:00. 

Muzeum Narodowe we Wrocławiu informuje, że przedstawiona informacja ma charakter służbowy i służyć będzie ustaleniu potrzeb finansowych realizacji wyżej opisanego zamówienia.

Przedstawiona informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa, w tym nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zmianami).Metryka

Osoba wprowadzająca informację Dorota Krudos
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację Dorota Krudos
Czas wytworzenia informacji 2020-09-07

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2022-01-03 Dorota Krudos
2022-01-03 Dorota Krudos
2021-12-30 Dorota Krudos
2021-12-30 Dorota Krudos