Dostawy sukcesywne artykułów papierniczo-biurowych i plastycznych na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego Oddziałów.

Piątek, 26 stycznia 2024 rok Zapytanie ofertowe (*pdf) Załącznik nr 1 – projekt umowy dla Części I artykuły papierniczo biurowe (*pdf) Załącznik nr 2 – projekt umowy dla Części II artykuły plastyczne (*pdf) Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy dla Części I (*docx) Załącznik nr 4 Formularz ofertowy dla części II (*docx) Załącznik nr 5 – Formularz asortymentowo – cenowy dla Części I (*Excel) Załącznik nr 6 – Formularz …

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego Oddziałów: Panoramy Racławickiej, Muzeum Etnograficznego, Muzeum Sztuki Współczesnej  oraz Składnicy Muzealnej w okresie 12 miesięcy.

Data publikacji 2024-01-22 Rodzaj zamówienia Dostawa Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony nr postępowania: DZP/271/1/2024 Przedmiot zamówienia: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego Oddziałów: Panoramy Racławickiej, Muzeum Etnograficznego, Muzeum Sztuki Współczesnej  oraz Składnicy Muzealnej w okresie 12 miesięcy. Postępowanie prowadzone jest na Platformie zakupowej e-Zamawiający (Marketplanet): Szczegółowe informacje wraz z pełną dokumentacją do niniejszego postępowania znajdują się pod adresem: https://mnwr.ezamawiajacy.pl/pn/mnwr/demand/notice/public/119462/details  

Zaproszenie do udzielenia informacji o wycenę szacunkową realizacji zamówienia pn. „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu j jego Oddziałów w okresie 12 miesięcy”.

Wtorek, 9 stycznia 2024 roku  Zaproszenie do wyceny szacunkowej zamówienia (*pdf) Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia – wykaz punktów poboru energii (*pdf) Zał. nr 2 – Formularz wyceny (*docx) Termin składania ofert szacunkowych: do dnia 11 stycznia 2024 roku do godz. 13:00 na adres e-mail: przetargi@mnwr.pl