Sukcesywne dostawy artykułów chemii gospodarczej na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego Oddziałów w okresie 12 miesięcy.

Piątek, 19.05.2023 r. Odpowiedź na pytania. Zmiana specyfikacji asortymentowo-cenowej /Zał. nr 1/ Aktualna specyfikacja asortymentowo-cenowa (bez indeksów), po zmianach z dnia 19.05.2023 r. (Excel) Zmiana terminu składania ofert:  do dnia 24 maja 2023 r. do godz. 10:00 Czwartek, 18.05.2023 r. Odpowiedź na pytanie. Zmiana specyfikacji asortymentowo-cenowej /Zał. nr 1/ Wtorek, 16.05.2023 r. Zamawiający informuje, że w zamieszczonej Specyfikacji asortymentowo-cenowej (w programie excel) w dniu 11 maja 2023 znajdują się omyłkowo ujawnione kolumny indeksowe (kolumny nieponumerowane), których Wykonawca nie wypełnia: …

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i oddziałów z podziałem zamówienia na 4 części.

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i oddziałów z podziałem zamówienia na 4 części: CZĘŚĆ I: Dostawa komputerów CZĘŚĆ II: Dostawa monitorów i telewizora CZĘŚĆ III: Dostawa akcesoriów komputerowych CZĘŚĆ II: Dostawa serwera   Środa, 10 maja 2023 r. Odpowiedź na pytania.  CZĘŚĆ III (*pdf)   Poniedziałek, 8 maja 2023 r. Odpowiedź na pytania. ZMIANA OPZ – CZĘŚĆ I (*pdf) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia …