Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa i remont części piwnic, niskiego i wysokiego parteru w budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu wraz z rozbudową części podziemnej w ramach zadania pod nazwą: Przebudowa i modernizacja gmachu głównego Muzeum Narodowego we Wrocławiu do nowych funkcji kulturalnych”

Data publikacji 2024-05-12 Rodzaj zamówienia Usługa Tryb zamówienia Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp nr postępowania: DZP/271/6/2024 Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa i remont części piwnic, niskiego i wysokiego parteru w budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu wraz z rozbudową części podziemnej w ramach zadania pod nazwą: Przebudowa i modernizacja gmachu głównego Muzeum Narodowego we Wrocławiu do nowych funkcji kulturalnych” Postępowanie prowadzone jest na Platformie …

Usługa transportu specjalistycznego – pakowanie, załadunek, transport (przywóz), rozładunek i rozpakowanie obiektów na wystawę czasową „MARIA PIENIŃSKA-BEREŚ. RETROSPEKTYWA” organizowanej w dniach 07.07.2024 – 13.10.2024 w Muzeum Sztuki Współczesnej Pawilonie Czterech Kopuł oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Wtorek, 18 czerwca 2024 r.  Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu (*pdf) Piątek, 7 czerwca 2024 r. Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu (*pdf)

PRZEBUDOWA I REMONT TOALET NA PARTERZE BUDYNKU MUZEUM NARODOWEGO WE WROCŁAWIU PRZY PLACU POWSTAŃCÓW WARSZAWY 5 WE WROCŁAWIU

Data publikacji 2024-04-24 Rodzaj zamówienia Robota budowlana Tryb zamówienia Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp nr postępowania: DZP/271/5/2024 Przedmiot zamówienia: PRZEBUDOWA I REMONT TOALET NA PARTERZE BUDYNKU MUZEUM NARODOWEGO WE WROCŁAWIU PRZY PLACU POWSTAŃCÓW WARSZAWY 5 WE WROCŁAWIU Postępowanie prowadzone jest na Platformie zakupowej e-Zamawiający (Marketplanet): Szczegółowe informacje wraz z pełną dokumentacją do niniejszego postępowania znajdują się pod adresem: https://mnwr.ezamawiajacy.pl/pn/mnwr/demand/notice/public/122738/details Uwaga! W związku z unieważnieniem w dniu 18.04.2023 r …