Wykonanie i dostarczenie w częściach gotowych do montażu 6 sztuk regałów zgodnie z projektem (rysunek schematyczny).

Wtorek, 16 sierpnia 2022 r.  UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA (*pdf) Poniedziałek, dnia 8 sierpnia 2022 r.  Zapytanie Ofertowe (*pdf) Załączniki do Zapytania ofertowego:  Opis przedmiotu zamówienia (*pdf) Schematyczny projekt regałów (*pdf) Wzór umowy (*pdf) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (*docx) Oświadczenie na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 (*docx) Formularz Ofertowy (*docx) Termin składania ofert do dnia 11.08.2022 do godz. 10:00 Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

„Wykonanie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia przez koncesjonowanego wykonawcę posiadającego status SUFO w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i jego oddziałach”

Data publikacji 2022-08-04 Rodzaj zamówienia Usługa społeczna Tryb zamówienia tryb podstawowy nr postępowania: DZP/271/5/2022 Przedmiot zamówienia: „Wykonanie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia przez koncesjonowanego wykonawcę  posiadającego status SUFO w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i jego oddziałach” Postępowanie prowadzone jest na Platformie zakupowej e-Zamawiający (Marketplanet): https://mnwr.ezamawiajacy.pl Szczegółowe informacje wraz z pełną dokumentacją do niniejszego postępowania znajdują się pod adresem: https://mnwr.ezamawiajacy.pl/pn/mnwr/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList  

Ogłoszenie o konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Czwartek, 4 sierpnia 2022 roku UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (*pdf) Czwartek, 28 lipca 2022 roku Ogłoszenie o konkursie (*pdf)➸ Załącznik nr 1 – ZGŁOSZENIE (*docx)➸ Załącznik nr 2 – OŚWIADCZENIA (*docx)➸ Załącznik nr 3 – Wzór umowy o świadczenie usług brokerskich (*pdf)➸ Termin składania ofert: do dnia 05.08.2022 r. do godz. 9:00. Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

„Dostawa nawilżaczy do sal ekspozycyjnych Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów”

Data publikacji 2022-07-11 Rodzaj zamówienia Dostawa Tryb zamówienia tryb podstawowy nr postępowania: DZP/271/4/2022 Przedmiot zamówienia: „Dostawa  nawilżaczy do sal ekspozycyjnych Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów” Postępowanie prowadzone jest na Platformie zakupowej e-Zamawiający (Marketplanet): https://mnwr.ezamawiajacy.pl Szczegółowe informacje wraz z pełną dokumentacją do niniejszego postępowania znajdują się pod adresem: https://mnwr.ezamawiajacy.pl/pn/mnwr/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList