Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do 3,5 tony o nadwoziu typu kabina osobowa z zabudową kontenerowo-izotermiczną.

Data publikacji 2024-03-27 Rodzaj zamówienia Dostawa Tryb zamówienia Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp nr postępowania: DZP/270/3/2024 Przedmiot zamówienia: „Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do 3,5 tony o nadwoziu typu kabina osobowa z zabudową kontenerowo-izotermiczną”. Postępowanie prowadzone jest na Platformie zakupowej e-Zamawiający (Marketplanet): Szczegółowe informacje wraz z pełną dokumentacją do niniejszego postępowania znajdują się pod adresem: https://mnwr.ezamawiajacy.pl/pn/mnwr/demand/notice/public/125533/details  

PRZEBUDOWA I REMONT TOALET NA PARTERZE BUDYNKU MUZEUM NARODOWEGO WE WROCŁAWIU PRZY PLACU POWSTAŃCÓW WARSZAWY 5 WE WROCŁAWIU

Data publikacji 2024-02-28 Rodzaj zamówienia Robota budowlana Tryb zamówienia Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp nr postępowania: DZP/271/2/2024 Przedmiot zamówienia: PRZEBUDOWA I REMONT TOALET NA PARTERZE BUDYNKU MUZEUM NARODOWEGO WE WROCŁAWIU PRZY PLACU POWSTAŃCÓW WARSZAWY 5 WE WROCŁAWIU Postępowanie prowadzone jest na Platformie zakupowej e-Zamawiający (Marketplanet): Szczegółowe informacje wraz z pełną dokumentacją do niniejszego postępowania znajdują się pod adresem: https://mnwr.ezamawiajacy.pl/pn/mnwr/demand/notice/public/122738/details Postępowanie unieważnione w dniu 18.04.2024 r.   …

Prowadzenie (administrowanie) płatnych całodobowych parkingów, na nieruchomości przy Muzeum „Panorama Racławicka”, ul. J. E. Purkyniego 11, 50-155 Wrocław.

Data publikacji 2024-02-26 Rodzaj zamówienia usługa Tryb zamówienia Zapytanie ofertowe otwarte, do którego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ). nr postępowania: DZP/270/26/2024 Przedmiot zamówienia: Prowadzenie (administrowanie) płatnych całodobowych parkingów, na nieruchomości przy Muzeum „Panorama Racławicka”, ul. J. E. Purkyniego 11, 50-155 Wrocław wraz z zaprojektowaniem ich organizacji na gruncie o powierzchni ok. 3282 m2 oraz …

Plan postępowań o zamówienia publiczne na rok 2024.

Czwartek, 21 marca 2024 r.  Plan postępowań o zamówienie publiczne na rok 2024 – aktualizacja z dnia 21.03.2024 r.  Wtorek, 20 lutego 2024 r.  Plan postępowań o zamówienia publiczne na rok 2024 – aktualizacja 20.02.2024 r.  Piątek, 29 grudnia 2023 r.  Plan postępowań o zamówienia publiczne na rok 2024 (*pdf)

Dostawy sukcesywne artykułów papierniczo-biurowych i plastycznych na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego Oddziałów.

Piątek, 26 stycznia 2024 rok Zapytanie ofertowe (*pdf) Załącznik nr 1 – projekt umowy dla Części I artykuły papierniczo biurowe (*pdf) Załącznik nr 2 – projekt umowy dla Części II artykuły plastyczne (*pdf) Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy dla Części I (*docx) Załącznik nr 4 Formularz ofertowy dla części II (*docx) Załącznik nr 5 – Formularz asortymentowo – cenowy dla Części I (*Excel) Załącznik nr 6 – Formularz …