Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i oddziałów z podziałem na 4 części.

Muzeum Narodowe we Wrocławiu zaprasza do współpracy i złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i oddziałów z podziałem zamówienia na cztery części: CZĘŚĆ I: Dostawa komputerów CZĘŚĆ II: Dostawa monitorów CZĘŚĆ III: Dostawa akcesoriów komputerowych CZĘŚĆ IV: Dostawa drukarki i urządzeń wielofunkcyjnych poniedziałek, 15.01.2024 r.  Zawiadomienie o wyborze oferty (*pdf) piątek, 29 grudnia 2023 r. Zestawienie ofert (*pdf) Poniedziałek, 18 grudnia 2023 r. Zaproszenie …

Zapytanie ofertowe na prowadzenie (administrowanie) płatnych całodobowych parkingów, na nieruchomości przy Muzeum Panorama Racławicka, ul. J.E. Purkyniego 11, 50-155 Wrocław wraz z zaprojektowaniem ich organizacji na gruncie o powierzchni 3282m2 oraz dostawą, montażem i uruchomieniem na nich dwóch parkometrów – II EDYCJA – UNIEWAŻNIONE.

Piątek, 29 grudnia 2023 r.  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (*pdf) Piątek, 22 grudnia 2023 r. Informacja z otwarcia ofert (*pdf) Czwartek, 21 grudnia 2023 r.  Pytania Wykonawców i Odpowiedzi Zamawiającego (*pdf) Wtorek, 19 grudnia 2023 r. Pytania Wykonawców Odpowiedzi Zamawiającego – Zmiana Zapytania ofertowego (*pdf) Wtorek, 12 grudnia 2023 r.  Zapytanie ofertowe (*pdf) Załącznik nr 1 – Projekt umowy (*pdf)  Załącznik nr 4 do umowy – Protokół przekazania terenu (*docx) Załącznik 5 do umowy …

Zapytanie ofertowe na prowadzenie (administrowanie) płatnych całodobowych parkingów, na nieruchomości przy Muzeum Panorama Racławicka, ul. J.E. Purkyniego 11, 50-155 Wrocław wraz z zaprojektowaniem ich organizacji na gruncie o powierzchni 3282m2 oraz dostawą, montażem i uruchomieniem na nich dwóch parkomentrów – UNIEWAŻNIONE.

Poniedziałek, 11 grudnia 2023 r.  UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (*pdf) Piątek, 8 grudnia 2023 rok  Zapytanie ofertowe (*pdf) Załącznik nr 1 – Projekt umowy (*pdf)  Załącznik nr 4 do umowy – Protokół przekazania terenu (*docx) Załącznik 5 do umowy – Protokół zdawczo -odbiorczy prac adaptacyjnych parkingu górnego i dolnego przy Muzeum Panorama Racławicka (*docx)  Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy (*docx) Załącznik nr 3 – Oświadczenie art. …

Muzeum Narodowe we Wrocławiu ogłasza przetarg ofertowy pisemny na sprzedaż STRUGARKO-WYRÓWNIARKI typ DSZA 40 – II edycja

Środa, 29 listopada 2023 r. Muzeum Narodowe we Wrocławiu ogłasza przetarg ofertowy pisemny na sprzedaż STRUGARKO-WYRÓWNIARKI TYP DSZA 40: Ogłoszenie (*pdf) Projekt umowy (*pdf) Formularz oferty/Oświadczenie (*docx) Zdjęcie nr 1 (*jpg) Zdjęcie nr 2 (*jpg) Oferty należy składać do dnia 07.12.2023 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Muzeum Narodowego od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:30 lub drogą e-mailową na adres: administracja@mnwr.pl   

PRZEBUDOWA I REMONT TOALET NA PARTERZE BUDYNKU MUZEUM NARODOWEGO WE WROCŁAWIU PRZY PLACU POWSTAŃCÓW WARSZAWY 5 WE WROCŁAWIU

Data publikacji 2023-11-23 Rodzaj zamówienia Robota budowlana Tryb zamówienia Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp nr postępowania: DZP/271/10/2023 Przedmiot zamówienia: PRZEBUDOWA I REMONT TOALET NA PARTERZE BUDYNKU MUZEUM NARODOWEGO WE WROCŁAWIU PRZY PLACU POWSTAŃCÓW WARSZAWY 5 WE WROCŁAWIU Postępowanie prowadzone jest na Platformie zakupowej e-Zamawiający (Marketplanet): Szczegółowe informacje wraz z pełną dokumentacją do niniejszego postępowania znajdują się pod adresem: https://mnwr.ezamawiajacy.pl/pn/mnwr/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList    

Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania oddziałów Muzeum Narodowego we Wrocławiu: obiektu Muzeum Panorama Racławicka oraz obiektu Muzeum Sztuki Współczesnej wraz z terenami przyległymi oraz wykonywanie cyklicznych usług sprzątania w zakresie utrzymania czystości w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i Muzeum Etnograficznym przez 12 m-cy

Data publikacji 2023-11-22 Rodzaj zamówienia Usługa Tryb zamówienia Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp nr postępowania: DZP/271/9/2023 Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania oddziałów Muzeum Narodowego we Wrocławiu:  obiektu Muzeum Panorama Racławicka oraz obiektu Muzeum Sztuki Współczesnej wraz z terenami przyległymi oraz wykonywanie cyklicznych usług sprzątania w zakresie utrzymania czystości w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i Muzeum Etnograficznym przez 12 m-cy. ZAMÓWIENIE Z PODZIAŁEM NA TRZY …

Muzeum Narodowe we Wrocławiu ogłasza przetarg ofertowy pisemny na sprzedaż STRUGARKO-WYRÓWNIARKI typ DSZA 40

Środa, 8 listopada 2023 r. Muzeum Narodowe we Wrocławiu ogłasza przetarg ofertowy pisemny na sprzedaż STRUGARKO-WYRÓWNIARKI TYP DSZA 40: Ogłoszenie (*pdf) Projekt umowy (*pdf) Formularz oferty/Oświadczenie (*docx) Oferty należy składać do dnia 20.11.2023 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Muzeum Narodowego od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:30 lub drogą e-mailową na adres: administracja@mnwr.pl