Zamówienie z wolnej ręki na roboty budowlane z zakresu prac wykończeniowych, niezbędne do realizacji robót budowlanych podstawowych objętych umową nr 14/DAG/R/2013 z dnia 17.05.2013r. (zamówienie dodatkowe)

Zamówienie z wolnej ręki o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP (zamówienie dodatkowe) na roboty budowlane z zakresu prac wykończeniowych, niezbędne do realizacji robót budowlanych podstawowych objętych umową nr 14/DAG/R/2013 z dnia 17.05.2013r., prowadzonych w ramach Projektu pn. „Rewaloryzacja i przebudowa budynku Pawilonu Czterech Kopuł na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu”. poniedziałek, 2 marca 2015r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (pdf) wtorek, 17 lutego 2015r. Ogłoszenie …

Zapytanie o cenę na naświetlanie, druk i oprawę katalogu wystawy pt. „Stwórcze ręce. Sztuka metalu doby modernizmu we Wrocławiu”

Zapytanie o cenę o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na naświetlanie, druk i oprawę katalogu wystawy pt. „Stwórcze ręce. Sztuka metalu doby modernizmu we Wrocławiu”. poniedziałek, 23 lutego 2015r.  Ogłoszenie o wyborze oferty (pdf)

Zapytanie o cenę na naświetlanie, druk i oprawę katalogu zbiorów „Medale, monety okolicznościowe, żetony, liczmany, tłoki do bicia medali i monet okolicznościowych od XV do XVII w.”

Zapytanie o cenę o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na  naświetlanie, druk i oprawę katalogu zbiorów „Medale, monety okolicznościowe, żetony, liczmany, tłoki do bicia medali i monet okolicznościowych od XV do XVII w.” wtorek, 20 stycznia 2015r. Ogłoszenie o wyborze oferty (pdf)

Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i oddziałów

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i oddziałów piątek, 12 grudnia 2014r. Ogłoszenie o wyborze oferty (pdf) Czwartek, 27 listopada 2014r. Ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF) PLIKI DO POBRANIA  /*.pdf, *.doc,/: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami (plik PDF) Formularz oferty – załączniki nr 3-7 SIWZ do edytowania (plik DOC)

Zapytanie o cenę na naświetlanie, druk i oprawę katalogu „Szopki Bożego Narodzenia na Dolnym Śląsku” oraz naświetlanie, druk i oprawę czasopisma „Roczniki Sztuki Śląskiej, T. XXIII”

Zapytanie o cenę o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na naświetlanie, druk i oprawę katalogu „Szopki Bożego Narodzenia na Dolnym Śląsku” oraz naświetlanie, druk i oprawę czasopisma  Roczniki Sztuki Śląskiej, t. XXIII. poniedziałek, 8 grudnia 2014r. Ogłoszenie o wyborze oferty w Części I oraz ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w Części II. (pdf)

Zapytanie o cenę na naświetlanie, druk i oprawę katalogu zbiorów „Mistrzowie światła. Witraże i obrazy malowane pod szkłem”

Zapytanie o cenę o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na naświetlanie, druk i oprawę katalogu zbiorów „Mistrzowie światła. Witraże i obrazy malowane pod szkłem”. piątek, 26 września 2014r. Ogłoszenie o wyborze oferty (pdf)

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na CZĘŚĆ I: dostawę (zakup) słupów ogłoszeniowych wolnostojących, spełniających wymagania określone w załączniku nr 3 do Uchwały NR LVI/1465/14 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego „Stare Miasto” wraz z nałożoną reklamą wg projektu dostarczonego przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu; CZĘŚĆ II: udostępnienie przestrzeni reklamowej, druk, montaż oraz demontaż wydruków na słupach ogłoszeniowych (cała powierzchnia) we Wrocławiu w następujących lokalizacjach: bliska okolica Muzeum Narodowego …

Zamówienie z wolnej ręki na usługę pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zamówień dodatkowych na roboty budowlane prowadzonych w ramach Projektu pn. Rewaloryzacja i przebudowa budynku Pawilonu Czterech Kopuł na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu (zamówienie dodatkowe)

Zamówienie z wolnej ręki o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP (zamówienie dodatkowe) na usługę pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zamówień dodatkowych na roboty budowlane prowadzonych w ramach Projektu pn. Rewaloryzacja i przebudowa budynku Pawilonu Czterech Kopuł na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu, niezbędne do realizacji usług podstawowych objętych umową nr 27/DAG/R/11 z dnia 09.11.2011 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 28.03.2014r. czwartek, 10 lipca 2014r. …

Przetarg nieograniczony na modernizację zespołu budynków Panoramy Racławickiej – dwuetapowe wykonanie robót budowlanych

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na modernizację zespołu budynków Panoramy Racławickiej – dwuetapowe wykonanie robót budowlanych piątek, 1 sierpnia 2014r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (pdf) czwartek, 24 lipca 2014r. Ogłoszenie o wyborze oferty (pdf) środa, dnia 2 lipca 2014r. Odpowiedź nr 3 na pytania-wyjaśnienie SIWZ (plik PDF) Załączniki do odpowiedzi nr 3: Załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytanie nr 2-Zdjęcie (plik pdf) Załącznik …