Zamówienie z wolnej ręki na roboty budowlane z zakresu Systemu Sygnalizacji Pożarowej (SSP) (zamówienie dodatkowe)

Zamówienie z wolnej ręki o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP (zamówienie dodatkowe) na roboty budowlane z zakresu Systemu Sygnalizacji Pożarowej (SSP), niezbędne do realizacji robót budowlanych podstawowych objętych umową nr 14/DAG/R/2013 z dnia 17.05.2013r., prowadzonych w ramach Projektu pn.”Rewaloryzacja i przebudowa budynku Pawilonu Czterech Kopuł na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach …

Zamówienie z wolnej ręki na roboty budowlane polegające na szkleniu świetlików dolnych poliwęglanem w Pawilonie Czterech Kopuł (zamówienie dodatkowe)

Zamówienie z wolnej ręki o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP (zamówienie dodatkowe) na roboty budowlane polegające na szkleniu świetlików dolnych poliwęglanem w Pawilonie Czterech Kopuł, niezbędne do realizacji robót budowlanych podstawowych objętych umową nr 14/DAG/R/2013 z dnia 17.05.2013r., prowadzonych w ramach Projektu pn. „Rewaloryzacja i przebudowa budynku Pawilonu Czterech Kopuł na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu …

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu wystawienniczego: systemu do podwieszania eksponatów wraz z montażem oraz postumentów ekspozycyjnych do Pawilonu Czterech Kopuł

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na dostawę sprzętu wystawienniczego: systemu do podwieszania eksponatów wraz z montażem oraz postumentów ekspozycyjnych do Pawilonu Czterech Kopuł przy ul. Wystawowej 1 we Wrocławiu, realizowana w ramach Projektu pn. Rewaloryzacja i przebudowa budynku Pawilonu Czterech Kopuł na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. poniedziałek, 25 maja 2015r. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania – …

Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Pawilonu Czterech Kopuł

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Pawilonu Czterech Kopuł przy ul. Wystawowej 1 we Wrocławiu czwartek, 30 kwietnia 2015r. Ogłoszenie o wyborze oferty (pdf) Wtorek, dnia 7 kwietnia 2015r. Odpowiedź na pytania-wyjaśnienie SIWZ (plik PDF) Wtorek, dnia 7 kwietnia 2015r. Odpowiedź na pytania-wyjaśnienie SIWZ oraz zmiana SIWZ (plik PDF) Czwartek, dnia 2 kwietnia 2015r. Odpowiedź na pytania-wyjaśnienie …

Zapytanie o cenę na naświetlanie, druk i oprawę katalogu „Wytwórnia Wyrobów Ceramicznych Steatyt w Katowicach – Część I” oraz naświetlanie, druk i oprawę książki „Panorama Racławicka z ukosa. Wspomnienia z czasów konserwacji – Część II”

Zapytanie o cenę o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na naświetlanie, druk i oprawę katalogu „Wytwórnia Wyrobów Ceramicznych Steatyt w Katowicach – Część I” oraz naświetlanie, druk i oprawę książki „Panorama Racławicka z ukosa. Wspomnienia z czasów konserwacji – Część II”. wtorek, 24 marca 2015r. Ogłoszenie o wyborze oferty w Części I oraz w Części II (pdf)

Zapytanie o cenę na naświetlanie, druk i oprawa książki pt. „Panorama Racławicka we Wrocławiu 1985-2015. Kultura i turystyka”

Zapytanie o cenę o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na naświetlanie, druk i oprawa książki pt. „Panorama Racławicka we Wrocławiu 1985-2015. Kultura i turystyka”. poniedziałek, 16 marca 2015r. Uzupełnienie zawiadomienia o wyborze oferty-Informacja o terminie zawarcia umowy (pdf) Ogłoszenie o wyborze oferty (pdf)

Zamówienie z wolnej ręki na roboty budowlane z zakresu prac wykończeniowych, niezbędne do realizacji robót budowlanych podstawowych objętych umową nr 14/DAG/R/2013 z dnia 17.05.2013r. (zamówienie dodatkowe)

Zamówienie z wolnej ręki o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP (zamówienie dodatkowe) na roboty budowlane z zakresu prac wykończeniowych, niezbędne do realizacji robót budowlanych podstawowych objętych umową nr 14/DAG/R/2013 z dnia 17.05.2013r., prowadzonych w ramach Projektu pn. „Rewaloryzacja i przebudowa budynku Pawilonu Czterech Kopuł na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu”. poniedziałek, 2 marca 2015r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (pdf) wtorek, 17 lutego 2015r. Ogłoszenie …

Zapytanie o cenę na naświetlanie, druk i oprawę katalogu wystawy pt. „Stwórcze ręce. Sztuka metalu doby modernizmu we Wrocławiu”

Zapytanie o cenę o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na naświetlanie, druk i oprawę katalogu wystawy pt. „Stwórcze ręce. Sztuka metalu doby modernizmu we Wrocławiu”. poniedziałek, 23 lutego 2015r.  Ogłoszenie o wyborze oferty (pdf)

Zapytanie o cenę na naświetlanie, druk i oprawę katalogu zbiorów „Medale, monety okolicznościowe, żetony, liczmany, tłoki do bicia medali i monet okolicznościowych od XV do XVII w.”

Zapytanie o cenę o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na  naświetlanie, druk i oprawę katalogu zbiorów „Medale, monety okolicznościowe, żetony, liczmany, tłoki do bicia medali i monet okolicznościowych od XV do XVII w.” wtorek, 20 stycznia 2015r. Ogłoszenie o wyborze oferty (pdf)