Zapytanie o cenę na naświetlanie, druk i oprawę katalogu zbiorów „Medale, monety okolicznościowe, żetony, liczmany, tłoki do bicia medali i monet okolicznościowych od XV do XVII w.”

Zapytanie o cenę o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na  naświetlanie, druk i oprawę katalogu zbiorów „Medale, monety okolicznościowe, żetony, liczmany, tłoki do bicia medali i monet okolicznościowych od XV do XVII w.”

wtorek, 20 stycznia 2015r.



Metryka

Osoba wprowadzająca informację admin
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację admin
Czas wytworzenia informacji 2015-01-20

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2018-05-28 admin
2018-05-28 admin
2018-05-28 admin
2018-05-22 admin