„Dostawa nawilżaczy do sal ekspozycyjnych Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów”

Data publikacji 2022-07-11
Rodzaj zamówienia Dostawa
Tryb zamówienia tryb podstawowy

nr postępowania: DZP/271/4/2022

Przedmiot zamówienia:

Dostawa  nawilżaczy do sal ekspozycyjnych Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów”

Postępowanie prowadzone jest na Platformie zakupowej e-Zamawiający (Marketplanet): https://mnwr.ezamawiajacy.pl

Szczegółowe informacje wraz z pełną dokumentacją do niniejszego postępowania znajdują się pod adresem:

https://mnwr.ezamawiajacy.pl/pn/mnwr/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicListMetryka

Osoba wprowadzająca informację Anna Twardowska
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację Anna Twardowska
Czas wytworzenia informacji 2022-07-11

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2022-07-11 Anna Twardowska