Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i oddziałów z podziałem na 4 części.

Muzeum Narodowe we Wrocławiu zaprasza do współpracy i złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i oddziałów z podziałem zamówienia na cztery części:

CZĘŚĆ I: Dostawa komputerów
CZĘŚĆ II: Dostawa monitorów
CZĘŚĆ III: Dostawa akcesoriów komputerowych
CZĘŚĆ IV: Dostawa drukarki i urządzeń wielofunkcyjnych

poniedziałek, 15.01.2024 r. 

Zawiadomienie o wyborze oferty (*pdf)

piątek, 29 grudnia 2023 r.

Zestawienie ofert (*pdf)

Poniedziałek, 18 grudnia 2023 r.

Zaproszenie Ofertowe (*pdf)

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (*pdf)

Załącznik nr 2 – Projekt umowy dla Części I-IV ((*pdf)

Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy dla Części I-IV (*docx)

Załącznik nr 4 – Oświadczenie art. 7 ust 1 (*docx)

Załącznik nr 5 – Kosztorys ofertowy (wzór) – wykaz sprzętu w podziale na cztery części – wersja w programie Excel (*xlsx) – 4 arkusze do edytowania.

Termin składania ofert: do 29 grudnia 2023 r. do godz. 10:00

 Metryka

Osoba wprowadzająca informację Anna Twardowska
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację Anna Twardowska
Czas wytworzenia informacji 2023-12-18

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2024-01-15 Dorota Krudos
2024-01-15 Dorota Krudos
2023-12-29 Anna Twardowska
2023-12-18 Anna Twardowska
2023-12-18 Anna Twardowska
2023-12-18 Anna Twardowska
2023-12-18 Anna Twardowska
2023-12-18 Anna Twardowska