Muzeum Narodowe we Wrocławiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Usługę z zakresu ochrony przeciwpożarowej w Muzeum Narodowym i oddziałach w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.”

Środa, 30 grudnia 2020 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (*pdf)

Wtorek, 22 grudnia 2020 r.

Odpowiedź na pytania (*pdf)  ➸

Piątek, 18 grudnia 2020 r.

Zapytanie ofertowe (*pdf) ➸

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (*ZIP) ➸

Załącznik nr 2 – Wzór umowy (*pdf) ➸

Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy (*docx) ➸

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań (*docx) ➸

Załącznik nr 5 – Wykaz osób (*docx) ➸

Termin złożenia oferty: do 29 grudnia 2020 r. do godz. 09.00

 Metryka

Osoba wprowadzająca informację Anna Twardowska
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację Anna Twardowska
Czas wytworzenia informacji 2020-09-07

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2021-08-12 Aleksandra Ziemlańska
2020-12-30 Anna Twardowska
2020-12-30 Anna Twardowska
2020-12-30 Anna Twardowska
2020-12-30 Anna Twardowska
2020-12-22 Anna Twardowska
2020-12-22 Anna Twardowska
2020-12-22 Anna Twardowska
2020-12-22 Anna Twardowska
2020-12-18 Anna Twardowska