Prowadzenie (administrowanie) płatnych całodobowych parkingów, na nieruchomości przy Muzeum „Panorama Racławicka”, ul. J. E. Purkyniego 11, 50-155 Wrocław.

Data publikacji 2024-02-26
Rodzaj zamówienia usługa
Tryb zamówienia Zapytanie ofertowe otwarte, do którego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ).

nr postępowania: DZP/270/26/2024

Przedmiot zamówienia:

Prowadzenie (administrowanie) płatnych całodobowych parkingów, na nieruchomości przy Muzeum „Panorama Racławicka”,
ul. J. E. Purkyniego 11, 50-155 Wrocław wraz z zaprojektowaniem ich organizacji na gruncie o powierzchni ok. 3282 m2
oraz dostawą, montażem i uruchomieniem na nich 2 parkometrów.

Postępowanie prowadzone jest na Platformie zakupowej e-Zamawiający (Marketplanet):

Szczegółowe informacje wraz z pełną dokumentacją do niniejszego postępowania znajdują się pod adresem:

https://mnwr.ezamawiajacy.pl/pn/mnwr/demand/notice/lowcost/current/list?USER_MENU_HOVER=lowcostCurrentNoticePublicList

 Metryka

Osoba wprowadzająca informację Anna Twardowska
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację Anna Twardowska
Czas wytworzenia informacji 2024-02-26

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2024-02-26 Anna Twardowska
2024-02-26 Anna Twardowska