PRZEBUDOWA I REMONT TOALET NA PARTERZE BUDYNKU MUZEUM NARODOWEGO WE WROCŁAWIU PRZY PLACU POWSTAŃCÓW WARSZAWY 5 WE WROCŁAWIU

Data publikacji 2024-02-28
Rodzaj zamówienia Robota budowlana
Tryb zamówienia Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

nr postępowania: DZP/271/2/2024

Przedmiot zamówienia:

PRZEBUDOWA I REMONT TOALET NA PARTERZE BUDYNKU MUZEUM NARODOWEGO WE WROCŁAWIU PRZY PLACU POWSTAŃCÓW WARSZAWY 5 WE WROCŁAWIU

Postępowanie prowadzone jest na Platformie zakupowej e-Zamawiający (Marketplanet):

Szczegółowe informacje wraz z pełną dokumentacją do niniejszego postępowania znajdują się pod adresem:

https://mnwr.ezamawiajacy.pl/pn/mnwr/demand/notice/public/122738/details

 

 

 Metryka

Osoba wprowadzająca informację Anna Twardowska
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację Anna Twardowska
Czas wytworzenia informacji 2024-02-28

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2024-02-28 Anna Twardowska