Przetarg nieograniczony na dostawę sześciu nawilżaczy na potrzeby wystaw czasowych w Muzeum Narodowym we Wrocławiu

Przetarg nieograniczowny o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na dostawę 6 (sześciu) nawilżaczy na potrzeby wystaw czasowych w Muzeum Narodowym we Wrocławiu.

poniedziałek, 10 grudnia 2012
– Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (pdf)

wtorek, 4 grudnia 2012 –  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik PDF)
piątek, 23 listopada 2012

–  Ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF)

PLIKI DO POBRANIA  /*.pdf, *.doc, *zip/:

–  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik PDF)
–  Formularz oferty – załączniki nr 1-5 SIWZ do edytowania (plik DOC)Metryka

Osoba wprowadzająca informację admin
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację admin
Czas wytworzenia informacji 2012-12-10

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2018-05-28 admin
2018-05-28 admin
2018-05-22 admin