Przetarg nieograniczony na modernizację galerii sztuki polskiej XVII-XIXw

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na modernizację  galerii sztuki polskiej XVII-XIXw. – wykonanie bieżącego remontu w budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 5

piątek, 5 lipca 2013r.

czwartek, 27 czerwca 2013r.

  • zawiadomienie o wyborze oferty (plik PDF)

poniedziałek, 10 czerwca 2013r.

  • Ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF)

PLIKI DO POBRANIA  /*.pdf, *.doc,/:

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik PDF)
  • Załacznik nr 9 – Przedmiar robót
  • Załacznik nr 10 – Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robót (PDF)
  • Formularz oferty – załączniki nr 1-7 SIWZ do edytowania (plik DOC)


Metryka

Osoba wprowadzająca informację admin
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację admin
Czas wytworzenia informacji 2013-08-05

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2018-05-28 admin
2018-05-28 admin
2018-05-28 admin
2018-05-22 admin