Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn. Modernizacja zespołu budynków Panoramy Racławickiej – etap III

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn.  Modernizacja zespołu budynków Panoramy Racławickiej – etap III.
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

poniedziałek, 12 marca 2018 r.

czwartek, 22 luty 2018 r.

środa, 21 luty 2018 r.

  • Odpowiedź na pytania. Wyjaśnienie SIWZ (*.pdf)
  • Załącznik nr 5 do SIWZ w wersji edytowalnej – skorygowany.

poniedziałek 12 lutego 2018 r.

  • Ogłoszenie o zamówieniu (*.pdf)

Poniżej znajdują się pliki do pobrania dot. niniejszego postępowania (*.pdf, *.doc , *rar)

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  (*.pdf)

Załączniki do SIWZ:

  • Załącznik 7 – PROJEKT BUDOWLANY I  WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I REMONTU ZESPOŁU BUDYNKÓW PANORAMY RACŁAWICKIEJ  METROPOLIS Szczecin 2014. (*rar)
  • Załącznik 8 – Koncepcja aranżacji i wyposażenia. Opis aranżacji oraz wyposażenia Panoramy Racławickiej. Specyfikacje techniczne sprzętu i wyposażenia Panoramy Racławickiej. (*.pdf)
  • Wzory formularzy do edytowania, przykładowe – Załączniki 2,3,4,5,5a,9 do SIWZ (*.docx)

Zapraszamy do zapoznania się z powyższą dokumentacją oraz złożenia oferty.

Termin składania ofert: do 22.02.2018r. do godz. 10:00.Metryka

Osoba wprowadzająca informację admin
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację admin
Czas wytworzenia informacji 2018-03-12

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2018-05-28 admin
2018-05-22 admin