Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż nowych okien drewnianych wraz z demontażem starych okien w galerii polskiej Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na dostawę i montaż nowych okien drewnianych wraz z demontażem starych okien w galerii polskiej Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

czwartek, 9 maja 2013r.

 piątek, 12 kwietnia 2013

  • Odpowiedź na zapytanie (plik PDF)
  • UWAGA ! Korekta wymiaru okna w Załaczniku nr 9 do SIWZ (dotyczy dokumentu  pn. „3_Zestawienie okien”).  Zamawiajacy poprawił bład w wynimiarze okna  nr O9 na rysunku pn. „Zestawienie stolarki okiennej-etap 2” – w tabeli, w kolumnie  oznaczonej „O9”, w wierszu pn. „Wewnętrzne wymiary w świetle otworu” w  poz. H zamiast wymiaru  „192” , powinien być wymiar  „292”. W związku z tym zamieszczamy  skorygowany rysunek i jest on obowiazujacy. Pozostała dokumentacja pozostaje bez zmian.

wtorek, 9 kwietnia 2013r.

  • Ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF)

PLIKI DO POBRANIA  /*.pdf, *.doc, *zip/:

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik PDF)
  • Załacznik nr 9 do SIWZ – rysunki, ops techniczny, specyfikacja techniczna (plik ZIP)
  • Formularz oferty – załączniki nr 1-7 SIWZ do edytowania (plik DOC)


Metryka

Osoba wprowadzająca informację admin
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację admin
Czas wytworzenia informacji 2013-05-09

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2018-05-28 admin
2018-05-28 admin
2018-05-22 admin