Przetarg nieograniczony na usługi promocji Projektu pn. Rewaloryzacja i przebudowa budynku Pawilonu Czterech Kopuł na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na usługi promocji Projektu pn. Rewaloryzacja i przebudowa budynku Pawilonu Czterech Kopuł na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

piątek, 13 grudnia 2013r.

piątek, 6 grudnia 2013r.

  • Ogłoszenie o wyborze oferty (pdf)

poniedziałek, 25 listopada 2013r.

  • Odpowiedź na pytania-wyjaśnienie SIWZ (plik PDF)
    środa, 20 listopada 2013r.
  • Ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF)

PLIKI DO POBRANIA  /*.pdf, *.doc,/:

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – I część  (plik PDF)
  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – II część – załączniki (plik PDF)
  • Formularz oferty – załączniki nr 1-6 SIWZ do edytowania (plik DOC)
  • Kosztorys ofertowy (Zakres działań promocyjnych) – załącznik nr 8 do edytowania (plik DOC)


Metryka

Osoba wprowadzająca informację admin
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację admin
Czas wytworzenia informacji 2013-12-13

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2018-05-28 admin
2018-05-28 admin
2018-05-22 admin