Przetarg nieograniczony na remont galerii sztuki europejskiej XV-XXw. w budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na remont galerii sztuki europejskiej XV-XXw. w budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu

piątek,1 czerwca 2012

–  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (plik PDF)

wtorek, 15 maja 2012

– Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik PDF)

piątek, 27 kwietnia 2012 – UWAGA !  Zmiany SIWZ i  załączniku nr 6 – Pprzedmiarze robót

–  Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  ( w tym w załączniku nr 6 Przedmiarze robót) (PLIK PDF)

–  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (plik PDF)

wtorek, 24 kwietnia 2012

–  Ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF)

PLIKI DO POBRANIA  /*.pdf, *.doc,/:

–  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik PDF)

–  Przedmiar robót – załacznik nr 6 SIWZ (plik PDF)

–  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – załacznik nr 7 (plik PDF)

–  Formularz oferty – załączniki nr 1-4 SIWZ do edytowania (plik DOC)Metryka

Osoba wprowadzająca informację admin
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację admin
Czas wytworzenia informacji 2012-06-01

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2018-05-28 admin
2018-05-28 admin
2018-05-22 admin