Przetarg na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów

piątek, 15 lipca 2016r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

piątek, 01 lipca 2016 r.

Ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF)

Poniżej znajdują się pliki do pobrania dot. niniejszego postępowania (*.pdf, *.doc)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (*.pdf)

Zał. nr 1 – wzór umowy (*.pdf)

Zał. nr 2 – formularz ofertowy – w wersji edytowalnej (*.doc)

Zał. nr 3 – 5 –  wzory oświadczeń Wykonawcy (*.doc)

Zał. nr 6 – wzór wykazu wykonanych dostaw – w wersji edytowalnej (*.doc)

Zał. nr 7 – opis przedmiotu zamówienia (*.pdf)

Zapraszamy do zapoznania się z powyższą dokumentacją oraz złożenia oferty.

Termin składania ofert: do 11.07.2016 r. do godz. 09:00.Metryka

Osoba wprowadzająca informację admin
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację admin
Czas wytworzenia informacji 2016-08-15

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2018-05-28 admin
2018-05-28 admin
2018-05-22 admin