Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia gastronomicznego kawiarni muzealnej w budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na dostawę wyposażenia gastronomicznego kawiarni muzealnej  w budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 5 (część I – bez urządzeń gastronomicznych ruchowych oraz mebli w sali konsumpcyjnej).

poniedziałek, 18 lipca 2016 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

wtorek, 12 lipca 2016 r.

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ – wyjaśnienie – uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia dokumentacji projektowej – załącznika nr 7 i załącznika nr 8 do SIWZ. (*.pdf)

poniedziałek, 11 lipca 2016 r.

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ (*.pdf)

środa, 6 lipca 2016 r.

Ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF)

Poniżej znajdują się pliki do pobrania dot. niniejszego postępowania (*.pdf, *.doc, *.zip)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (*.pdf)

Zał. nr 1 – wzór umowy

Zał. nr 2 – formularz ofertowy – w wersji edytowalnej (*.doc)

Zał. nr 3 – 6 –  wzory oświadczeń Wykonawcy oraz wykazów wykonanych dostaW – w wersji edytowalnej (*.doc)

Zał. nr 7 – projekt wykonawczy dla wyposażenia gastronomicznego kawiarni w Muzeum Narodowym we Wrocławiu (*.zip)

– STWiOR  ((*.zip)

Zał. nr 8 – przedmiary dla wyposażenia gastronomicznego kawiarni w Muzeum Narodowym we Wrocławiu (bez urządzeń gastronomicznych ruchomych oraz mebli w sali konsumpcyjnej) (* pdf).

Zapraszamy do zapoznania się z powyższą dokumentacją oraz złożenia oferty.

Termin składania ofert: 14.07.2016 r. do godz. 09:00.Metryka

Osoba wprowadzająca informację admin
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację admin
Czas wytworzenia informacji 2016-08-18

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2018-05-28 admin
2018-05-28 admin
2018-05-22 admin