Przetarg nieograniczony na usługi informacji i promocji Projektu pn. Projekt i wykonanie systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na Usługi informacji i promocji Projektu pn. Projekt i wykonanie systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,  Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

poniedziałek, 29 stycznia 2018 r.

piątek, 5 stycznia 2018r.


piątek, 29 grudnia 2017r.

 • odpowiedzi na pytania – zmiana SIWZ (*pdf)

środa, 27 grudnia 2017r.

 • odpowiedź na pytanie (*pdf)

piątek 22 grudnia 2017 r

 • odpowiedzi na pytania 2 i 3
 • zmiana ogłoszenia
 • zmiana ogłoszenia II

środa 20 grudnia 2017 r

 • odpowiedzi na pytania nr 1 (*pdf)

czwartek 14 grudnia 2017 r.

 • Ogłoszenie o zamówieniu (*.pdf)

Poniżej znajdują się pliki do pobrania dot. niniejszego postępowania (*.pdf, *.docx , *rar)

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (*.pdf)
 • Załącznik nr 7 – „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” (*.pdf)
 • Załącznik nr 8 – załącznik nr 12 (Obowiązki Informacyjne Beneficjenta) do umowy o dofinansowanie Projektu nr POIS.08.01.00-00-1096/16-00 (*.pdf)
 • Załącznik nr 9 – „Księga znaków muzeum”(*rar)
 • Załącznik nr 10 – wzór Kosztorysu ofertowego (*pdf)

Wersje edytowalne:

 • Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 2-5 oraz nr 7 , wzory (*.docx)
 • Załącznik nr 10 – kosztorys ofertowy (*docx)

Zapraszamy do zapoznania się z powyższą dokumentacją oraz złożenia oferty.

Nowy termin składania ofert: do 05.01.2018r. do godz. 10:00Metryka

Osoba wprowadzająca informację admin
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację admin
Czas wytworzenia informacji 2018-01-29

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2018-05-28 admin
2018-05-28 admin
2018-05-28 admin
2018-05-22 admin