Przetarg nieograniczony na wykonanie, dostawę i montaż elementów aranżacji w Pawilonie Czterech Kopuł

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP  na wykonanie, dostawę i montaż elementów aranżacji w Pawilonie Czterech Kopuł przy ul. Wystawowej 1 we Wrocławiu.

wtorek, 5 kwietnia 2016r.

czwartek, 31 marca 2016r.

 • UWAGA! Zmiana SIWZ w zakresie dokumentacji projektowej (plik PDF)

środa, 23 marca 2016r.

 • UWAGA! Zmiana SIWZ w zakresie Wzoru umowy (plik PDF)

wtorek, 22 marca 2016r.

 • UWAGA! Zmiana SIWZ (plik PDF)
 • Załącznik nr 1 do zmiany SIWZ – Formularz ofertowy w wersji edytowalnej po zmianach z dnia 22.03.2016r. (DOC)
 • Załącznik nr 2 do zmiany SIWZ – Projekty wykonawcze:
 • 1) Zabudowa niestandardowa związana z budynkiem ze zmianami z dnia 21.03.2016r. (ZIP)
 • 4) Technologia do pomieszczenia obsługi przestrzeni rekreacyjnej służącej do działań edukacyjno-kulturalnych ze zmianami z dnia 21.03.2016r. (ZIP)
 • 7) Wyposażenie związane z udostepnieniem obiektu – wystawy: właz do piwnicy, wydzielenie ciągu komunikacyjnego, bramki kontroli dostępu, bramki antykradzieżowe ze zmianami z dnia 21.03.2016r. (ZIP)
 • Załącznik nr 3 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia (XLS)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF)

piątek, 18 marca 2016r.

 • Ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF)

PLIKI DO POBRANIA  /*.pdf, *.doc, *.zip/:

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik PDF)
 • Wzór umowy (plik PDF)
 • Załącznik nr 9 – Dokumentacja projektowa – projekty wykonawcze (pliki ZIP):

1) Zabudowa niestandardowa związana z budynkiem. Zmiana projektu – wersja aktualna powyżej
2) Wyposażenie ruchome.
3) Wyposażenie ruchome niestandardowe.
4) Technologia do pomieszczenia obsługi przestrzeni rekreacyjnej służącej do działań edukacyjno-kulturalnych. Zmiana projektu – wersja aktualna powyżej
5) Technologia szatni.
6) Oświetlenie.
7) Wyposażenie związane z udostepnieniem obiektu – wystawy: właz do piwnicy, wydzielenie ciągu komunikacyjnego, bramki kontroli dostępu, bramki antykradzieżowe. Zmiana projektu – wersja aktualna powyżej

 • Formularz oferty – załączniki nr 2-8 SIWZ do edytowania (plik DOC)


Metryka

Osoba wprowadzająca informację admin
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację admin
Czas wytworzenia informacji 2016-04-05

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2018-05-28 admin
2018-05-28 admin
2018-05-22 admin